Gå til sidens hovedinnhold

Ja eller nei til Land?

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om man skal si ja eller nei til en Land kommune i den kommende folkeavstemmingen er et vanskelig spørsmål for mange. Statsråd Sanner har ikke bidratt til at dette har blitt enklere. Tidspress og uklare signaler om hvilke oppgaver og økonomiske rammer kommunene skal få i årene som kommer har gjort det vanskelig å gi de gode svarene på hva en reform vil bety for innbyggerne rundt om i kommunene. Man er fornøyde med de tjenestene man får i dag, og det er vanskelig å se hvordan utviklingen vil bli i et 15-20 års perspektiv. Men vi vet at det kommer en eldrebølge, og vi får en svakere norsk økonomi. Dette vil gi kommune-Norge store utfordringer i årene som kommer. Alle ser dette, men mange er usikre på om svaret er kommunereform. Derfor ser vi nå et massivt NEI rundt om i kommune-Norge.

Hvorfor skal vi si JA, når alle andre sier NEI? Å slå sammen to kommuner vil bli en krevende prosess. Vil vi bli bedre sammen enn hver for oss? Begge kommunene løser de oppgavene man er pålagt i dag, er det da noen grunn til å gjøre noen forandringer? Er vi tjent med å ha færre politikere som engasjerer seg i vår sak?

Ser man på kommunebarometeret, som er en rangering mellom kommunene, så havner begge kommunene på en plass rundt ca. 300. Det viser at vi har et potensiale til å bli bedre. Jeg tror at ved å bygge en ny organisasjon i Land kommune kan man ta det beste fra begge kommunene. Ved å si ja til Land tar vi en offensiv innstilling der vi ser muligheter og ønsker å få til en utvikling sammen. Det er ikke dagens situasjon som er avgjørende, men hvordan vi takler utfordringene om 15-20 år.

Skal man løse utfordringen med eldrebølgen er vi nødt til å få flere innbyggere i arbeidsfør alder til å bo i Land. Skal vi få til det må vi lykkes med næringsutviklingen i årene som kommer. Jeg tror Land kommune vil ha et større potensiale for å skape næringsutvikling enn de to kommunene hver for seg. Fra fjord til fjell gir oss muligheter til å utvikle et attraktivt tilbud innen turisme under 2 timer fra Oslo. Vi har et variert næringsliv som har potensiale til å utvikle seg videre. Land vil ha større kraft til å legge forholdene til rette for denne utviklingen. Vi vil ha litt mer tyngde inn mot regionen, fylket og sentrale myndigheter enn vi har hver for oss.

Vi står overfor en digitalisering hvor det vil skje store forandringer innen kommunikasjon og velferdsteknologi. For å møte de fremtidige utfordringene må kommunene være med på denne utviklingen om man slår seg sammen eller ikke. Størrelsen på grunninvesteringene vil i liten grad være avhengig av kommunestørrelse, noe som taler for større enheter.

Som mange andre stiller jeg meg tvilende til mye av det Sanner sier i forbindelse med kommunereformen. Men med et brett flertall på Stortinget som ønsker en reform, så har han rett i at dette ikke kommer til å gå over. Regjeringen har hele tiden drevet en sentraliseringspolitikk der kommunereformen har vært et av grepene. Ser man på innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i Nordre Land så sa et stort flertall nei til å bli en del av Gjøvik. I den samme undersøkelsen sa et flertall i Søndre Land ja til å slå seg sammen med Nordre Land. Nå har vi muligheten til å velge Land. Jeg er ikke sikker på at vi får muligheten til å velge i neste runde. Jeg tror at ved å slå sammen Nordre og Søndre Land står vi bedre rustet til å møte presset om ytterligere sentralisering både for kommunen og enkelttjenester.

Jeg mener at ved å si ja til Land kommune står vi bedre rustet til å møte de utfordringene som må løses i årene som kommer. For meg er en kommune robust når man klarer å tilby tjenester som innbyggerne er fornøyd med. Undersøkelser viser at det er innbyggerne i små kommuner som er mest fornøyde med tjenestene. Jeg tror at Land kommune fortsatt er så liten at folk vil oppfatte nærhet og trygghet i forhold til de tjenestene som blir gitt.

Vi har bedt innbyggerne om et råd, så jeg oppfordrer alle til å stemme. Jeg mener vi står best rustet til å møte fremtiden som en Land kommune. Men det det svare innbyggerne i Nordre Land gir i folkeavstemmingen, vil være mitt svar når saken tas opp i kommunestyret 21. juni. Godt valg!

Kommentarer til denne saken