Gå til sidens hovedinnhold

Den egentlige reformen

Innlegg

Artikkelen er over 3 år gammel

I sommer vedtok Stortinget regjeringens store prestisjeprosjekt – 19 fylker skal reduseres til 11 - 426 kommuner skal reduseres til 354 i den største kommunereformen på 50 år. Men det offentlige Norge kan møte enda større problemer: EFTA's overvåkingsorgan ESA åpnet sak mot Norge i desember 2015 fordi det generelle skattefritaket for staten, fylker og kommuner og helseforetak i skatteloven i kan være i strid med EØS-avtalen.

I fjor satte regjeringen ned et utvalg som skal vurdere hva som skal skje. Etter norsk lov har i dag stat, fylker og kommuner og helseforetak skattefritak og konkursimmunitet. Denne forvaltningsreformen kan bli så gjennomgripende og kostbar at enkelte jurister har kalt den «den egentlige kommunereformen» i følge Herdis Helle som har tatt doktorgraden på konkurransereglene i EU- og EØS- rett ved Universitet i Bergen.

Jeg vil nevne et par eksempler på hva reformen vil innebære: En kommunal skole som eier en svømmehall kan i dag skaffe kommunen inntekter ved å leie ut til en svømmeklubb.

Samtidig finnes privatdrevne svømmehaller som også driver utleie for å tjene penger. En fylkeskommunal tannklinikk gir gratis behandling til barn, ungdom og eldre – samtidig kan den skaffe fylkeskommunen inntekter ved å behandle voksne pasienter behandling mot betaling.

Ifølge konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA kommer saken mot Norge opp etter flere klager fra private næringsdrivende og organisasjoner over flere år. Herdis Helle mener saken har politiske overtoner – skattlegging og utskillelse i egne selskaper vil gi medføre store administrasjonskostnader og effektivitetstap fordi ledig kapasitet blir stående ubrukt. I tillegg kan det medføre redusert forsyningstrygghet og dermed – slik jeg ser det – svekke den militære beredskapen og gi mindre rom for politisk styring og kontroll med samfunnskritiske tjenester og infrastruktur. Det norske folk må være på vakt!

Kommentarer til denne saken