Jeg kan fullt ut støtte Per Gunnar Stensvaag sin ypperlige kommentar om kommunereformen i OA den 4/11. Hva er egentlig meningen og den virkelige hensikten med kommunereformen ? Det ønsker nemlig ikke Sanner å fortelle folket. Sanner har kommet opp med påstander om at kommunereformen vil gi bedre tjenester og mer demokrati, men har vært helt uvillig til å forsøke å bevise sine påstander. Ifølge Sanner skulle større kommuner gi bedre effektivitet og bedre tjenester selv om ordførerne rundt om i landet sa at stordriftsfordelene allerede var tatt ut ved interkommunalt samarbeide.På det øret ville imidlertid ikke Sanner høre da et av premissene for Vabo-utvalgets arbeid var at interkommunalt samarbeide ikke hadde noen positiv verdi, heller tvert om.Dette var også NHO sitt synspunkt. Petter Furulund i NHO-service har sagt følgende: Vi ønsker større kommuner for at det skal bli mer lønnsomt for NHO sine bedrifter å tilby kommunene tjenester på kommersiell basis.Ønsket fra Sanner og regjeringen og Sanner om å informere folket om den reelle begrunnelsen for kommunereformen har vært absolutt NULL.og de borgerlige avisene med Aftenposten og VG som de verste har effektivt hindret kritiske røster spalteplass på sine debattsider da de har skjønt at sannheten bak Sanners intensjoner om en kommunereform ikke tåler dagens lys.

opplyste borgere har imidlertid skjønt at kommunereformen er til for å legge grunnlaget for de totalt udemokratiske TISA og TTIP-avtalene som regjeringen med støtte fra Ap, Venstre og Krf ønsker implementert.Denne ekstreme udemokratiske markedsliberalismen som disse avtalene representerer og som vil medføre til det markedsliberalistiske diktatur kan ikke være effektive ved siden av et aktivt demokrati og folkestyre der innbyggerne skal ha innflytelse gjennom folkeavstemminger . Derfor må demokrati og folkestyre sterkt reduseres , og aller helst bort. Den politiske eliten er ikke lenger representanter for borgerne slik de selv hevder, men er blitt lydige lakeier for storkapitalen der man aktivt samarbeider med storkapitalen mot folket, demokratiet og folkestyret.Det ser vi både i EU og her i Norge.Med kommunereformen, TISA og TTIP ønsker elitepolitikerne og storkapitalen å bringe Norge tilbake til et klassesamfunn slik man hadde i Frankrike på Ludvig14 sin tid.

Politikerne har null respekt for sine velgere når de vil tvangsammenslå kommuner og straffe kommuner som velger å stå alene økonomisk når de har fulgt sine innbyggeres demokratiske råd.Det ser ut til at Sanner, fylkesmennene og NHO foretrekker tvang fremfor respekt for demokrati og folkestyre.Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark er et unntak. Det er derfor ikke rart at politikerforakten øker.Når Jonas Gahr Støre sier at kommunereformen ikke er over selv om Ap vinner valget i 2017 kan man jo spørre seg om hvem som vil bli Norges første diktator,Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg da jo begge også er sterke tilhengere av TISA og TTIP .

Som Stensvaag skriver kritiserer det politiske miljøet og pressen Donald Trump for at han ikke tilgjennegir at han vil akseptere et nederlag, ,men de som kritiserer Trump for det sitter og kaster stein i glasshus, når regjeringen, Sanner, fylkesmenn og lokalpoltikere ikke vil respektere resultatet av innbyggernes folkeavstemming.Da ser man en stygg Trump-kloning av seg selv i speilet