Jeg tror vi har gjort en tabbe i kommunereformdebatten. Vi har bedt folk stemme etter hjertet, og ikke etter fornuft og kunnskap. Vi har markedsført identitet og følelser ved å samle Land til ett rike igjen. Nå som resultatene ramler inn fra folkeavstemningen i Vågå kommune, der 81,6 prosent av 58,8 prosent av befolkningen stemte et klart NEI til en sammen slåing med Sel kommune, roper NEI bevegelsen «hva var det vi sa», underforstått at ingen omkring oss følger ønsket fra kommunaldepartementet til å slå seg sammen for å bli mer robust til å takle framtiden.

En annen artikkel i OA viser til møte hos fylkesmannen der departementsråd Eivind Dale sier at frivillig små kommuner vil i framtiden måtte betale sine administrasjonskostnader selv, som staten tidligere har dekket. Han sier at det er ingen tvang til å slå seg sammen, men hvis du vil fortsette alene, må du selv betale for valget. KS leder derimot sier at få kommuner i Oppland får økonomiske fordeler av å slå seg sammen, med unntaket av Gjøvik, Lillehammer, Vang og Lesja hvis jeg forstår artikkelen riktig.

Noen er positive til en LAND region, og andre kaller det «det forjettede Land» der forhandlingsutvalget ble beskrevet som «helt ekte» med budskapet «Stem med hjertet».

Jeg tror kommunereformen bunner i et problem, og det er manglende informasjon og kunnskap om fordeler og ulemper. Det brukes mye tid på å fremme svada og pjatt, fra begge sider. Vi presenterer masse tall og beregninger på hvor mye penger vi får hvis vi slår oss sammen, og litt vagere hvor mye penger vi mister hvis vi velger å stå alene. Jeg har sittet i FAU i en årrekker, og jeg har hørt følgende budskap i alle år: med nedtrapping av vertskommunetilskuddet, vil det gjøre at vi har en skole som drifter på nåde i vår kommune. Det bekymrer meg stort at vi i tillegg får beskjed om at det kuttes i basistilskuddet hvis vi velger å være frivillig små ref. departementsråd Dale i dagens OA (23. Mai).

Med vår langstrakte skolestruktur med fem enheter per i dag og et sykehjem på trappene, sier min fornuft at det vil være vanskelig å få til en god løsning på dette uten å legge ned opptil flere skoler og innføre eiendomsskatt på sikt. Det vil skape både støy og ugreie, men kan være regningen innbyggerne må betale for valget å være frivillig små, for å greie å drifte det nye sykehjemmet og opprettholde et godt skoletilbud i kommunen.

Hvorvidt dette løser seg enkelt med en LAND kommune, er vanskelig å forutsi da det koster stort å slå sammen to butikker. Men det skal mye til om det vil bli enklere økonomisk å stå alene. Jeg hører ønsker om at vi havner under en enda større enhet enn Nordre Land i framtiden, og at vi derfor bør vente på at «Mor godhjerta» tar oss under sine trygge og robuste universitets vinger. Jeg har lært at det lønner seg på sikt å være med å skape framtiden, ikke sitte med lua i hånda for å vente på at andre skal løse framtiden for oss.

Dette blir spennende tider og ønsker alle et GODT VALG 29. og 30. Mai.