Kommunereform er blitt regjeringens største prestisjeprosjekt og et av midlene som brukes for å presse kommuner til sammenslåing er inntektssystemet. Regjeringens nye inntektssystem gir økonomisk straff til kommuner som ikke ønsker sammenslåing og skal belønne kommuner som ønsker sammenslåing.

Det er et urettferdig pressmiddel og en dårlig fordelingspolitikk for de kommunene som ønsker å være selvstendige. Det er et underlig paradoks at også kommuner som ønsker sammenslåing vil bli straffet økonomisk, og må tilby dårligere tjenester til sine innbyggere. Et eksempel på dette er kommunen Sør-Fron. Resultatet av folkeavstemmingen i Sør-Fron ga flertall for å slå seg sammen med nabokommunene, det eneste ja-flertallet i Oppland. Likevel kan nå Sør-Fron tape 4,5 millioner årlig fordi de er blitt dumpet av nabokommunene som ikke ønsker sammenslåing.

Kommunene som dumpes av sine naboer taper penger selv når de ønsker sammenslåing. Når kommunen taper penger rammer det først og fremst innbyggerne som får dårligere tjenester. Hvilken fornuft finnes i et system og en reform hvor kommunenes innbyggere taper, selv når de gjør som statsråd Sanner ønsker?

Når vi ser på kommunebarometeret foreløpig for 2016 er det ikke kommuner med høyt folketall som topper listen for beste kommuner å bo i. Det er et mangfold av kommuner med ulikt folketall, fordelt over hele landet. Det er underlig at regjeringen innfører et inntektssystem som straffer kommunene uansett hvor gode tjenester de leverer.

Når man har blitt dumpet er det siste man trenger en regjering som strør salt i såret, for å få fart på en reform som folk ikke vil ha! Vi trenger en statsråd og en regjering som spiller på lag med norske kommuner og som vil sikre den norske befolkning gode tjenester. Derfor vil Senterpartiet reversere det urettferdige inntektssystemet til den blåblå regjeringen, og heller samarbeide med norske kommuner om bedre tjenester, nær folk.