Gjøviks ordfører, Bjørn Iddberg, kommer i OA på onsdag med en siste oppfordring til innbyggerne om å stemme ja til en storkommune. I et forsøk på å begrunne oppfordringen sin starter han med å vise til at (den mørkeblå) regjeringa og stortinget har bedt om det. Han hopper glatt over at hans eget parti på Stortinget, ved kommunalpolitisk talsperson, Helga Pedersen, har slaktet regjeringas hasteprosess for en kommunereform.

Han peker videre på at kommunene har fått langt flere oppgaver og at vi har utfordringer i vente. Han går hverken i detaljer eller kommer med eksempler på hva som kan løses ved å fjerne de geografiske grensene. Han underslår også hvordan utviklinga av en organisert region for de 5 GLT-kommunene har utviklet seg for å løse store felleskommunale oppgaver.

Men det oppsiktsvekkende med Bjørn Iddbergs innlegg, er at han bare i en liten bisetning nevner økonomi, den absolutt største utfordringen for kommunene. Men ikke med et eneste ord nevner han hvordan ansvarlige lokalpolitikere skal møte de evige budsjettrundene med nedskjæringer på offentlige goder. Vridningen i skattesystemet har pågått over lang tid, og privat rikdom vokser dramatisk på bekostning av offentlig velferd. Kommunene pålegges i den forbindelse reformer og lovpålagte tjenester av staten uten at det følger med nok penger. Den samla gjelda for landets kommuner har derfor blitt doblet på 10 år, og er nå på 300 mrd. Denne økonomiske elefanten vil fortsatt stå midt i kommunestyresalen uansett om kommunegrensene fortsetter som i dag eller ikke.

Rødt er ikke prinsippielt imot enhver form for sammenslåing av kommuner når det er et sterkt ønske i befolkningen om det. Men denne kommunereformen har ingen bedt om. Den er en toppstyrt prosess. Med luftige visjoner og i ekspressfart skal det tvinges igjennom en anna samfunnsstruktur uten at konsekvensene er grundig vurdert. Vi oppfordrer derfor alle til å stemme NEI.