Gå til sidens hovedinnhold

Hvem har bedt om Toten storkommune?

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkeavstemminga om sammenslåing av de tre kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten nærmer seg raskt. Men faktagrunnlag for framtidig kommuneøkonomi mangler fortsatt. Det gjør også en debatt om hva slags organisering av lokalsamfunnet vi er tjent med. I kommunestyret i Vestre Toten fikk Rødt kun sin egen stemme på forslaget om å utrede konsekvensene ved å gå inn i en storkommune, og utrede konsekvensene på sikt ved å være egen kommune som i dag. Det virker som om navnet på en ny storkommune er det viktigste spørsmålet å få avgjort, og her skal lokaldemokratiet virkelig få blomstre. Hele to alternativer skal vi få velge mellom, og Toten skal være med i begge navna.

Hvorfor er det så viktig for våre tre Ap-ordførere å få gjennomført denne høgre-reformen i hui og hast? Målet med regjeringas og stortingflertallets nylig vedtatte kommunereform er ingen hemmelighet. Sammen med NHO har Erna Solberg drivi kampanje i flere år for fjerning av de folkevalgte fylkeskommunene. I tillegg vil de ha en kraftig innskrenking av lokaldemokratiet ved å redusere antall kommuner fra over 400 til 100. Dermed fjernes godt over halvparten av landets folkevalgte lokalpolitikere. I tillegg til representantene i kommunestyret, vil også flere tusen folk landet rundt forsvinne ut av folkevalgte råd og utvalg. Dette er en viktig del av demokratiet, der vanlige folk deltar i å forme lokalsamfunna våre.

Målet er, i følge regjeringas nettsider, å få robuste, effektive kommuner som kan ta på seg flere statlige oppgaver. Uten at det nevnes vil dette være en klar forutsetning for å kunne fjerne fylkeskommunene. De lokker med at dette vil gi økt makt og mer utfordrende og interessante oppgaver for de folkevalgte som blir igjen. I de store kommunene vil disse måtte bli mer eller mindre heltidspolitikere. Inntrykket vårt er at det er stor nok avstand i dag til de som styrer. At avstanden til innbyggerne blir atskillig større vil gjøre det lettere når disse administratorene vedtar å privatisere kommunale arbeidsplasser eller legge ned sjukehjem og skoler i utkantene for å klare budsjettmåla. D

et er ikke så lett i mindre kommuner der det er større nærhet mellom innbyggerne og de folkevalgte. Gjøviks visjonære ordfører, Bjørn Iddberg, har ønsket seg Vestoppland kommune, for å kunne ha større tyngde mot sentrale myndigheter. Vi trur at fem taleføre ordførere har minst like stor tyngde når de opptrer samlet for regionen. Fem likeverdige kommuner kan også videreutvikle det interkommunale samarbeidet om å løse store oppgaver like effektivt som en sprikende storkommune.

Ja til lokaldemokrati – Nei til storkommune.

Kommentarer til denne saken