Verdiskaping i konkurranseutsatt næringsliv gir trygghet for velferd og gode fellesskapsløsninger. Næringslivet trenger gode vertskapskommuner med vekstvilje, arealer, kompetanse og gode innbyggertjenester. Mandag kan innbyggerne i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik skape en stor og sterk allianse som ytterligere øker regionens attraktivitet for næringslivet og industrien. En samlet kommune vil gi bedre rammebetingelser for økt verdiskaping og velferd.

Som industriledere har vi gjennom mange år fulgt næringslivet og politikken her hjemme. Vi er stolt av hva vi har fått til i aksen Raufoss – Gjøvik. Den store omstillingen i industrimiljøet er en suksess. Vi tiltrekker oss internasjonale industrigiganter fordi vi har en sterk kultur for produktivitetsforbedring og innovasjon. Vi har utviklet en delings- og læringskultur som gir lokale virksomheter drahjelp fra de store globale virksomhetene. Kommunene rundt oss tar også i bruk industriens metoder for å løse velferdsoppgaver med høyere kvalitet og effektivitet. Kvaliteten på Høgskolen i Gjøvik innebar at Norges ledende universitet ville fusjonere med oss. Gjøvik er blitt universitetsby! Landets ledende forskningsstiftelse har flyttet betydelig aktivitet fra Trondheim til Raufoss. Det er en sammenheng. Industri, forskning og utdanning vevd tett sammen skaper solid plattform for vekst og utvikling. Vi har fått til mye. Men ingen vinner i morgen på laubær vunnet i går. Vi må beholde evnen og viljen til endring og omstilling.

Gjennom å samle de tre kommunene vil vi skape en kraftfull region som ikke bare vil fremstå mer attraktiv for industrien og næringslivet. En større og sterkere kommune vil få en kraftig stemme i den nasjonale omstillingen Norge er inne i. Mandag kan vi selv ta grep for å ta steg ut av skyggen innlandet oppleves å ligge i og posisjonere oss som landets omstillingsmotor.

Det bestående oppleves ofte som det tryggeste. Endring skaper usikkerhet. Men det vi har fått til de siste ti-årene er resultat av omstilling og endring. Vennskapelig, av og til smålig, nabokrangel og gamle feider må ikke stå i veien for at vi nå bygger regionen vår enda sterkere. Valget vi gjør mandag er viktig for barn og barnebarn. En samlet stor og sterk kommune vil være med å trygge arbeid, verdiskaping og velferd for oss og aller viktigst - for generasjonene etter oss.