I tidligere tider var Biri og Snertingdal kommune tilsluttet Ringsaker Kirkesogn. Om sommeren rodde en over Mjøsa og på vinteren var det brøytet veg over isen.

Som innflytter til Snertingdal 1972 har jeg fulgt utviklingen i alle disse år og prøvd å få til noe som kunne fenge ungdommen så de lærte å bruke verktøy og handtere motorkjøretøy før de slapp ut i trafikken. Etter mange års arbeide med søknader ble Norges første motorsportsenter med støykonsesjon etablert i Snertingdal, men det ville ikke Gjøvik kommune ha noe av så de ga 350 000 til KNA. De tinglyste skjøtet på eiendommen og «jagde» Snertingdal BMX og Motorklubben med 92 medlemmer. Narkohjemmet på Hov, guttehjemmet på Kraby, jentehjemmet på Skreia og ungdom som satt på Gjøvik Kretsfengsel mistet sitt faste tilbud.

Tidlig på 80 tallet var vi en gruppe småbarnsforeldre som begynte dugnad med å rydde/restaurere Fjordheim, tette tak og skifte ut knuste vindusruter og lære barna å bygge A-joller og seile på Mjøsa. Men dette ville ikke Gjøvik kommune, Jeg ble anmeldt for husokkupasjon og de bevilget penger til å legge nytt tak og pusse opp bygningen – før de ga det bort som kunstsenter for voksne.

I 2000 kjøpte jeg Biri Mølle og Sag for å lage et mølle/motorsykkelmuseum og knytte dette opp mot Biri ungdomsskole, men etter 15 år med stadig nye krav fra Gjøvik kommune ga jeg opp.

1978- 79 ble jeg av NRK Oslo bedt om å lede et opplysningsprosjekt som het «Der Du Bor» hvor innbyggerne i lokalsamfunnet skulle engasjeres i utviklingen der de bodde. Det var spesielt Fv. 249 gjennom Snertingdal, eller den elendige og svingete vegen som var i fokus og første prioritert med tanke på økt trafikk og mulighet for etablering av nye arbeidsplasser.

Men nei, det ville ikke Gjøvik kommune så i ettertid ser vi at det meste er flyttet til Gjøvik og Statens vegvesen hadde en dobbeltside i Oppland Arbeiderblad om fylkets farligste veg fra Elvedalen og oppover. Sjåførene som kjører skoleungene tør ikke sette av ungene på holdeplassene, men stopper der de går opp mot hjemmene sine. Utallige leserbrev og reportasjer har i hele år figurert om den elendige vegstandarden det er i Snertingdal Fv 249, Øvre veg og over mot Dokka, men hva blir gjort?

I 1964 ble Snertingdal og Biri kommune slått sammen med Gjøvik og de ble lovet gull og grønne skoger, men omtrent siste utbedring på Fv 249 var i 1972 og de nekter å sette opp skilting i Redalen som viser raskeste veg mot Dokka/Fagernes som går gjennom Snertingdal. Tilbake til start? Blir Gjøvik kommune tvangssammenslått med Toten-kommuner blir Biri og Snertingdal skjøvet enda lenger ut i periferien og økt avstand mot et nytt sentrum.

Vil Biri og Snertingdal være bedre tjent med å vinke farvel til Gjøvik kommune og heller søke oss tilbake mot Ringsaker kommune og kirkesokn. For 11 år siden tok jeg initiativet til å bygge en Speedwaybane i By grustak i Brumunddal og som nå har 10 års jubileum og er en aktiv klubb med mange medlemmer. Jeg spør: Hva er vi mest tjent med når vi ser framtiden med økte drivstoff priser, bomavgifter etc. og en liten investering i Elsykkel hvor vi i BIRI/SNERTINGDAL enkelt kan krysse brua og klare oss uten bil!