Nå må du pinædø skjerpe dæ, Rolijordet

FÅR TYN: Finn Olav Rolijordet får så hatten passer av leserbrevskriver Roger Hugo Johnsen

FÅR TYN: Finn Olav Rolijordet får så hatten passer av leserbrevskriver Roger Hugo Johnsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerEtter å ha lest innlegget til den røde «hærføreren» i Gjøvik, Finn O. Rolijordet sitt innlegg i OA den 23. mai, med tittel «Hvem betaler for storkommunen?», ble jeg skremt over hans lettvinte omgang med fakta og tall, hva eiendomsskatt i våre 3 kommuner angår. Rolijordet gjør et poeng over at eiendomsskatten i dag er forskjellige i disse kommunene – og at dette gir grunnlag for en økning av satsene i Vestre og Østre for å kompensere for en «harmonisering» av satsene, hvor Gjøvik får reduserte satser.

Rolijordet ser ut til å glemme at vi ikke bare betaler eiendomsskatt, men også andre kommunale avgifter (vei, vann og avløp). Det som er interessant, er det samlede kommunale skatte- og avgiftsnivået i en ny kommune. Faktum per i dag, ifølge prosessdokumentet fra Forhandlingsutvalget, er at Gjøvik ligger lavest på de samle kommunale skatter og avgifter per husstand (ca. 13.000 kr), Østre ligger høyest (ca. 16.000 kr) og Vestre Toten derimellom (15.000 kr). De kommunale avgiftene (vei, vann og avløp) er basert på selvkostprinsippet og skal reflektere kostnadene ved drifting av disse tjenestene, mens eiendomsskatten baseres på politiske prioriteringer. Dersom vi antar at de samlede inntektene fra eiendomsskatt og kommunale avgiftene skal være de samme i en ny kommune, vil en harmonisering av det samlede skatte- og avgiftsnivået heller bety at innbyggerne i Gjøvik får noe økte skatter og avgifter (om lag 1.100 kr), mens innbyggerne i Østre og Vestre Toten for reduserte skatter og avgifter (hhv. 1.750 kr og 750 kr).

Rolijordet hadde helst sett for seg at de framtidige nivåene på skatter og avgifter i en ny kommune var utredet og kjent før folkeavstemningen. Ved å lese underlagsdokumentene fra Forhandlingsutvalget, vil en se at den demografiske utviklingen i kommunene ikke vil endre seg dramatisk. Alle 3 kommunene ser for seg en økt andel eldre, men denne økningen er stabil og ganske lik for disse 3 kommunene. Det er ingenting som tilsier at boligmønsteret (hvor folk bor) skal endres radikalt i en ny kommune. Derfor er det lite sannsynlig at disse avgiftene vil endres dramatisk.

Rolijordet, og mange med ham, bagatelliserer dette «mer-tilskuddet» på 23–25 mill kroner vi vil få ved å stå sammen som en kommune. Sett i forhold til en samlet driftsbudsjett på 4–5 milliarder kroner synes dette kanskje som lommerusk for han og hans meningsfeller. Etter å ha fulgt budsjettdebatten i Vestre Toten kommune sist høst på nært hold, hvor det til tider var heftig diskusjon om fordeling og bruk av 3–5 mill kroner, kan jeg forsikre Rolijordet at dette er penger som vil være sårt tiltrengt, også i en ny kommune. Over en 10-årsperiode tilsvarer dette «mer-tilskuddet» bygging av en ny barne- eller U-skole. Selv Rolijordet må innse fordelene og mulighetene med dette lommerusket!

Nei, du skremmer ikke meg med din «pirking», men du skremmer meg med måten du håndterer og omgår tall på. Jeg hadde ventet bedre av en så sentral politiker som deg. Jeg får derfor lyst til referere hva jeg sa til en AP-politiker fra Vestre Toten som på et folkemøte på Eina Grendehus begrunnet sin motstand mot ny kommune bl.a. med at politikerne på Gjøvik var så flinke til å uttrykke seg og derfor vanskelig å motargumentere; «kast den lua du har handa for du har mer å fare med enn mange av de sentrale politikerne på Gjøvik har». Jeg tror pinadø jeg fant nok et bevis på dette i innlegget fra deg, Finn Olav Rolijordet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags