Hvorfor kommune- og regionreform?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerEt stort flertall i Stortinget mener det er viktig å få gjennomført en kommunereform. Dette er ikke bare tatt fra de blåes bryst, men noe et samlet Storting står bak. Det er over 50 år siden sist vi vurderte grensene sist, og mye har endret seg siden da. På 60-tallet, var det ikke mange oppgavene en kommune skulle ivareta. I dag er situasjonen en helt annen. Og flere oppgaver til de kommunene som er kompetente til å utføre dem, vil det med stor sannsynlighet bli.

Infrastrukturen er forbedret, og vi har en mye større og mer innholdsrik hverdagsregion. I tillegg har det skjedd en formidabel teknologisk utvikling som har forenklet hverdagen vår og gitt oss helt nye tilbud. Og vi har bare sett begynnelsen. Det er de kommunene og regionene som er villig til å tilpasse seg og utnytte disse mulighetene som vil skape morgendagens og fremtidens attraktive samfunn.

Etter min mening må vi tørre å tenke stort nok! Ikke fordi størrelse i seg selv er viktig, men fordi størrelse er et virkemiddel for å få til en helhetlig styring av hverdagsregionen vår og for å sørge for at innbyggerne også i fremtiden skal få et godt tjenestetilbud på alle områder. Her er noen grunner til hvorfor jeg mener vi bør lage en god Gjøvik-Totenregionkommune:

1. Et reelt lokaldemokrati. Mange måler lokaldemokrati i antall personer som deltar i dagens kommunestyre i de respektive kommunene og i en eventuell fremtidskommune. For meg handler det om å ha en reell innflytelse og overføre mer makt til kommunene. Større kommuner åpner muligheten for begge deler, og at mer makt kan flyttes tilbake fra staten til kommunene. Jeg føler meg sikker på at de politiske partiene vil ivareta de lokaldemokratiske verdiene på en god måte og bekle de fremtidige nominasjonslistene med kandidater fra hele kommunen.

2. Medbestemmelse i hele kommunen eller regionen. Avgjørelse skal fattes av politisk valgte representanter fra kommunen eller regionen, ikke bare av et ordførerorgan.

3. Et likeverdig tjenestetilbud for alle. Mange kommuner, både små og store, leverer gode tjenester i dag. Samtidig er det slik at mange av de små kommunene ikke har tilstrekkelig bredde i fagkompetansen og mangler spesialkompetanse på sentrale områder. Her må kommunene samhandle på tvers av kommunegrensene for å utføre sin jobb eller gi rett tjenestenivå, noe som igjen betinger interkommunale vedtak og styring. Hvorfor ikke bli større slik at man kan tilby egne tjenester innen eget «hus»?

4. Mer penger til tjenesteproduksjon. I dag brukes det betydelige ressurser til administrasjon av kommunene og de interkommunale ordningene. En felles kommune vil bety lavere kostnader til administrasjon, penger vi heller kan bruke på gode tjenestetilbud til innbyggerne!

5. Økt innflytelse. En samlet region som en kommune vil stå sterkere i kampen om de nasjonale ressursene og oppmerksomheten. Vi i Gjøvik og Toten bør se denne muligheten og etablere en slagkraftig storkommune.

6. Attraktiv næringsregion. Næringslivet er tydelig på at større kommuner vil gi bedre samordning og tilrettelegging for næringslivet, samtidig som arealplanleggingen blir mer helhetlig. Isteden for å konkurrere om nyetableringer av industri eller byggefelt for boligeiendommer kommunene i mellom, kan vi avsette riktige areal til både industri, næringsutvikling og boliger innen storkommunen. Kan hende vil vi ende opp med å ha en mer langsiktig og forutsigbar prioritering i forhold til utbyggingsoppgaver også. Sammen med gode samferdselsløsninger og annen infrastruktur vil det bidra til økt bo- og næringsattraktivitet i kommunen og regionen.

Jeg håper våre innbyggere og lokalpolitikere ser mulighetene i et sterkere fellesskap og tar et tydelig lederskap i prosessen med å lage morgendagens kommune. Dette handler ikke om utredninger og eksakt vitenskap, men hva vi tror vil være den beste løsningen for videre utvikling av kommunene og regionen vår. Det er et strategisk valg. For meg er svaret sterke regionkommuner. Derfor vil jeg stemme JA til en ny Totenkommune sammen med Gjøvik.

Ønsker alle et godt valg. Bruk stemmeretten din 30.mai!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags