Kommunereformen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerLeser i media en del kritikk av at folkemøtene i Vestre Toten kommune er så negative. Har selv deltatt på flere av disse møtene og jeg spør meg selv når jeg leser en del av påstandene om det er samme møte jeg har deltatt i.

Godt mulig at de som kritiserer har bestemt seg på forhånd om at en sammenslåing av Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune er eneste løsning på framtidens utfordringer. Er dette riktig gjettet så er det forståelig at de ikke er fornøyd med opplysningene som framkommer. Men vi må huske at det er mange som trenger flere opplysninger for å ta et standpunkt i denne saken. Mener dette har vært gode møter som har belyst situasjonen godt og nyansert.

Ordfører har lagt fram Intensjonsavtalen, og den er jo godkjent av alle Ordførerne i de nå tre kommunene, som står igjen som et alternativ etter at Søndre Land har trukket seg. Intensjonsavtalen er og skal vel være positiv. Derfor er det viktig for at innbyggerne og ansatte skal kunne ta en riktig beslutning før folkeavstemningen at Rådmannen deretter belyser flere sider ved denne saken. Hans framlegg belyser som sagt flere sider, både fordeler og ulemper ved det å fortsette som egen kommune eller eventuelt å gå for en sammenslåing. Dette er opplysninger som er viktig for å kunne ta et standpunkt til ev. en sammenslåing eller ikke. Det som kommer fram gjennom forskning og erfaring er at det kan være stordriftsfordeler ved en sammenslutning, men at det også er stordriftsulemper.

Det viser seg at en stor andel av stordriftsfordelene er oppnådd ved om lag 5000 innbyggere. Stordriftsulempene begynner å gjøre seg gjeldende ved om lag 15000 innbyggere, altså etter litt større kommuner enn hva Vestre Toten er i dag.

Dette er opplysninger som bygger på forskning og er ikke omstridt i noen forskningsmiljøer uansett hva de mener om en ev. storkommune.

Det som forskning også tydelig viser at innbyggere i mindre kommuner er mest fornøyd med kommunen og tilfredsheten synker gradvis i takt med kommunestørrelsen. (Professor Bjarne Jensen, 2014). Dette gjelder tilfredshet med de viktigste basistjenestene grunnskole, omsorg, barnehage mv. og må anses å være en stordriftsulempe sett i forhold til kommunens samfunnsoppdrag.

Etter en omfattende utredning fra april 2015 beskrives relativt grundig en vurdering av styrker og svakheter på følgende områder: Samfunnsutvikling, tjenesteyting, myndighetsutøvelse, demokratisk arena, kommuneøkonomi. Det er gjennomgående oppsummeringer som tilsier at Vestre Toten kommune er robust nok til å løse sine oppgaver på alle disse områdene på en tilfredsstillende måte også i framtida.

Det er imidlertid noen områder hvor en større kommune kan gi større fagmiljøer, redusert sårbarhet, økt kvalitet og større muligheter til å løse særlig krevende oppgaver til spesifikke brukergrupper. Registrerer ellers at det blir hevdet at det blir lettere å få fagfolk. Dette er feil, det blir ingen flere fagfolk selv om kommunen er større.

En annen side ved saken er strukturendring. Intensjonsavtalen sier at alt skal bli som før, og at en kommunesammenslåing i seg selv ikke vil føre til strukturendring innen for eksempel. Skole, barnehage, omsorgstjenester, osv.

Dette er et mål, men erfaring fra andre som har gjennomført en slik sammenslåing viser at det etter en tid blir strukturendringer, eksempelvis nedleggelse av skoler, barnehager osv. og da er det vanskelig og tro at ikke det skjer i denne ev. sammenslåingen også.

Det er heller ikke sikkert det er feil med en strukturendring, men det viktigste er at innbyggere og ansatte er klar over det når de skal ta et standpunkt, og hvordan de vil ha det i framtiden. Dette er en vurderingssak som det sikkert er forskjellige meninger om.

Oppfordring: GÅ OG STEM det er viktig. Det er nå det skal avgjøres hvordan vi skal ha det i mange år framover!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags