Gå til sidens hovedinnhold

Ja til lokaldemokrati

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

30. mai 2016 skal det gjennomføres rådgivende folkeavstemninger om sammenslåing av kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik. Folkeavstemningene kommer på kort varsel og etter påtrykk fra regjeringen. Regjeringens erklærte mål er å skape mer robuste kommuner som er i stand til å møte framtidens utfordringer.

Men hvorfor er dette nødvendig her og nå i Vest-Oppland – og hva er det en slik ny storkommune vil få til som vi ikke får til i dag?

Da saken ble diskutert i kommunestyrene, framgikk det av innstillingene fra rådmennene at alle de tre kommunene godt kan klare seg uten en sammenslåing. Tilgjengelig forskning styrker også at alle disse kommunene har et fullt tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til å sikre velfungerende tjenester. Forskningen styrker ikke at sammenslåing av slike kommuner gir verken økonomiske besparinger eller bedre tjenestetilbud.

Vi anser at dagens kommunestruktur i Vest-Oppland er godt egnet til å løse morgendagens oppgaver, forutsatt at staten gir Kommune-Norge tilstrekkelige bevilgninger. Det finnes ingen garanti for at sammenslåtte kommuner vil få nødvendige inntekter i framtiden. Regjeringen har påpekt at de nye, robuste kommunene skal få flere oppgaver, men ikke lovet at det følger med tilstrekkelige midler.

Kommune-Norge er godt kjent med kampen for å få fullfinansiert nye oppgaver kommunene blir pålagt. Folkeavstemningene kommer nå på kort varsel fordi regjeringen frister med en kortsiktig økonomisk gevinst for kommuner som vedtar å slå seg sammen før 1. juli 2016. Dette styrker for oss et inntrykk av at de økte midlene som regjeringen nå slår om seg med, er å regne som lokkemidler.

Vi mener at sammenslåingstilhengernes visjoner er basert på ønsketenking mer enn på realiteter. En eventuell kommunesammenslåing vil medføre store utfordringer, blant annet i form av økte avstander. Det er før folkeavstemningene ikke framlagt noen utredninger om hva som vil skje med for eksempel skolestruktur og eldreomsorg i en slik storkommune.

Alle de tre kommunene har i dag store utfordringer blant annet innenfor eldreomsorgen. Hvordan man kan slå fast at dette vil være løst om 20 år uten en eneste kvalifisert vurdering av dagens situasjon og konsekvensen av eldrebølgen, er for oss uforståelig. Det er åpenbart fare for at en storkommune i stedet vil bety økt sentralisering, hardere press på de ansatte, økt byråkratisering og dårligere tjenestetilbud særlig til innbyggere i de mange utkantene av kommunen.

Å utvikle et bedre lokaldemokrati kan være et godt argument for sammenslåing av kommuner som har et så lite befolkningsgrunnlag at lokaldemokratiet i dag fungerer dårlig.

Men regionen vår er heldigvis ikke i en slik situasjon. Alle de tre kommunene har i dag godt fungerende lokaldemokratier hvor en lang rekke partier stiller til valg. En eventuell storkommune Gjøvik/Toten vil bli en virkelig stor kommune, med opp mot 60.000 innbyggere spredt utover 1.350 kvadratkilometer.

Samtidig vil en kommunesammenslåing medføre en kraftig reduksjon av antallet folkevalgte, i første omgang fra 105 til 65 kommunestyrerepresentanter. Flere avgjørelser som angår hverdagen til innbyggerne vil i en slik storkommune bli fattet lenger unna der folk bor – av politikere med svakere tilknytning og mindre kjennskap til de lokale forholdene særlig på små steder. Vi frykter at resultatet vil bli styrket sentralisering og et svekket lokaldemokrati, med økt makt til et fåtall heltidspolitikere og redusert makt for lokalsamfunnene og den jevne velger.

Vi oppfordrer etter dette innbyggerne i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik til å slutte opp om lokaldemokratiet vårt ved å delta ved folkeavstemningene 30. mai – og ved der å stemme mot sammenslåing av de tre kommunene!

Kommentarer til denne saken