Gå til sidens hovedinnhold

Søndre–Land–Nordre

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg var medlem i Land/Etnedal Regionplanråd i de 12 årene dette fungerte. Da den nye bygningsloven kom i 1965, sa den at det skulle være regionplanråd rundt om i fylkene. Den gang var det ordførere og varaordførere som var fylkesting. Direkte valg til fylkesting kom i 1975. Ordf. Endrerud i N. Land foreslo egen region for Land/Etnedal, og dette ble vedtatt av fylkestinget med 1 stemmes overvekt. Ordf. Skjølaas i S. Land hadde stemt mot egen region i Land/Etnedal, og gått inn for Gjøvik-region m/N. og S. Land. Allerede da var S. Land mer interessert i Gjøvikregionen. Derfor ville ikke ordf. Skjølaas være med i regionplanrådet for Land/Etnedal. Jeg ble spurt om å være med, og da jeg var formann i generalplanutvalget og drev og laget den første kommuneplana tenkte jeg at det kunne være interessant å høre hva de drev med i N. Land. Leder i Regionplanrådene ble oppnevnt av Miljøverndepartementet, og leder i Land/Etnedal var adv. Thøring Stensvoll. Ordf. Endrerud var med i alle åra, likeens ordf. i Etnedal, men der var det ordførerskifte i perioden.

Jeg skjønte jo etter kort tid at Etnedal ville høre til Valdres. Videre viste det seg snart at arealmessig var det ikke noe aktuelt med felles plan for S. og N. Land. Kommunene ligger atskilt fra hverandre. Så verken bolig- eller industriarealer er felles. Det skjedde noe utbyggingsmessig. Jeg tok opp andre året at vi burde engasjere et konsulentfirma til å planlegge renseanlegg på Dokke, Bruflat og Hov. Dette ble det flertall for, og Grøhner ble engasjert. For hvis du sto på fergebrygga i Hov på den tida, 1969, så kom 1 meter lange klosettpapir og litt etter ruker. Da gikk ca. 65 prosent av Dokke i rør rett i elva. I dag er Randsfjorden ren i forhold til da.

Når det gjelder framtida for Søndre Land og for de innbyggere som bor der synes jeg først og fremst at det gjelder for de yngre fra 0–20 år og for de eldre fra 65–100 år. Jeg tror ingen i S. Land har det vondt i dag. Og det blir ikke noe bedre for noen av de om det blir sammenslåing med N. Land. Dette blir en kommune med 12000 innbyggere, så det blir omtrent som i dag. Det er jo større kommuner som er ment å være riktigere for framtida i Norge. Etnedal er jo med i utredningen i Valdres for en stor kommune for de fem kommunene der. Disse fem har jo vært Valdresregion nå i mange år. Tilsvarende har jo Gjøvikregionen vært for de fem kommunene der med N. og S. Land. Jeg nevner også at likningskontorene for de fem kommunene er samlet på Gjøvik, og i tillegg GLT renovasjon i Hunndalen. Jeg kunne sagt mye mere om Gjøvikregionen og framtida, men lar det være her.

I en avisartikkel i OA sier Arnfinn Eng, Bygdelista i N. Land, at ved en sammenslåing av Landkommunene vil det selvsagt bli Søndre Land som rammes hardest. Videre i en annen artikkel i OA sier Trond Erling Andersen, Dokka, at ved sammenslåing vil kanskje skolene på Vestsida og Odnes bli lagt ned. Og når det gjelder næringsutvikling og hvor det skal legges til rette for utvikling. Dette blir garantert i Dokkaområdet, for slik har det vært i all tid når det gjelder fellestiltak. Han vil også ha med seg Snertingdal, Etnedal og Sør Aurdal. Dette er slik innbilning N. Land har hatt alltid. Viser til det jeg har nevnt foran.

Kommunesammenslåing er en stor sak som får betydning for mange enkeltpersoner. Og prosessen nå går for fort. Det økonomiske er fortsatt noe uklart. Derfor tror jeg det er greit å se dette litt an. Dette kan vurderes igjen om 10–20 år. Søndre og Nordre Land kan samarbeide om en del ting. Samarbeide om barnevernet startet vel opp i 2015. Da jeg var form. I Skolestyret i 8 år på 80-tallet hadde de to Landkommunene felles PP-tjeneste for grunnskolen med 2 psykologer og 1 logoped. Rolf Ødegård og jeg var styreleder i 2 år om gangen. Dette fungerte bra. Og slikt samarbeide kan utvides i framtida. Tjenestetilbudet til befolkningen i Søndre Land beholdes best ved å fortsette som egen kommune. Så jeg håper innbyggerne er enig med meg og stemmer for det.

Kommentarer til denne saken