Det er lite som vekker så sterke motpoler som ulv

Av