Der har vi den nye politiske skillelinjen; den utskjelte Eliten, som tror de vet best, og Folk Flest, som vet best.