Isen i nordområdene eller Arktis, som det også kalles, smelter i rekordfart. Et symbol på de menneskeskapte klimaendringene som truer planetens fremtid er sultne og hjelpesløse isbjørner som flyter rundt på små isflak. Langs isen på Nordpolen er det et yrende dyreliv som er avhengig av isen for å overleve - i tillegg til isbjørn er det ismåker, polartorsk og plankton, grønlandshval og ringsel.

Ringselen som føder i snøhuler på isen er kommet på listen over truede dyrearter. Det er forbrenningen av olje, kull og gass som har skapt klimaendringene.

Derfor er regjeringens planer om olje og gassleting i nordområdene rene skjære galskapen.

Jeg vil oppfordre alle norske kvinner, menn og ungdommer som kan tenke selv uavhengig av kjønn, rase eller religiøst grunnsyn melde seg inn i Naturvernforbundet eller Natur og Ungdom som fører en ikke-voldelig redningsaksjon for planetens fremtid.