Klimabrøl eller jordnært klimaarbeid?

Nyamaya Primary school i Kisii, Kenya.

Nyamaya Primary school i Kisii, Kenya. Foto:

Av
DEL

Leserbrev Det er flere måter å tilnærme seg klimautfordringen på. Den norske og kenyanske står i sterk kontrast til hinannen. Kanskje vi kan lære noe av kenyanske skolebarn?
I Norge har klima saken har fått en religiøs dimensjon, med en sterkt omdiskutert effekt. Skremselspropagandaen skremmer barna på en slik måte at samfunnet får behov for flere og flere klimapsykologer.
Flomkatastrofer og jordras har det alltid vært i forbindelse med ekstremvær. I dag settes alt i sammenheng med menneskeskapte klimaendringer til et samrøre av ulike scenarier som munner ut i dommedagstrusler som bare kan unngås gjennom en «utslippsfri» bilpark og kjøttfri mat meny.
I Kenya blir skolebarna lært opp til å gjøre noe med det lokale klimaet gjennom skogplanting. Denne effekten er ikke omdiskutert. Den er konkret og målbar gjennom betydelig temperatursenkning, hindrer avrenning av vann og flomkatastrofer, hever grunnvannsspeilet for rent drikkevann, gir bedre vekstvilkår for matproduksjon, kortere vei for ved til matlaging, røttene binder jordmassene for skredforebygging i brattlendt terreng.
I tillegg er skole og familiebasert skogplanting ute i distriktene et viktig bidrag til fattigdomsbekjempelse og økt nasjonal verdiskapning, alt imens barna nyter trærnes svale skygge de heteste timer på dagen.
Kanskje vi kunne lære noe av kenyanske skolebarn om en praktisk og konkret innsats for klimaet der det ikke høres klimabrøl, praktiseres klimastreik eller trengs klimapsykologer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags