Den norske Grunnlovens miljøparagraf er ment å skulle sikre at alle har rett til et godt miljø. Kun uker etter at Norge signerte den internasjonale miljøavtalen i Paris i fjor delte regjeringen ut oljelisenser rekordlangt nord i Arktis.

Klimaforskerne er enige om at skal den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader er det ikke plass for mer leting etter olje, kull eller gassforekomster. I uke 48 startet søksmålet i Oslo Tingrett som Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot den den norske stat. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp og møter også i retten.

De tre partene håper rettsaken vil gjøre det tydelig at den norske oljepolitikken er i strid med den miljøpolitikken som trengs for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Jeg håper av hele mitt hjerte at enden på visa blir at den norske stat taper saken - om den så må gå helt opp til Høyesterett.