Den globale klimaendring

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet har vært flere temperatursvingninger opp gjennom jordens historie. Fra istider til et temperert og varmt klima. Under vikingtidens varme klima var store deler av norske isbreer borte. Denne perioden ble erstattet av den lille istid ( 1430-1850). Denne førte til avlingssvikt og hungersnød. Etter denne har temperaturen steget. Dette kan ikke forklares gjennom starten av den industrielle revolusjon. Vi må nok innkalkulere variasjoner innen solens periodiske utstråling. Overflatetemperaturer på Mars er for øvrig minus 53 grader.

Atmosfæren består hovedsakelig av karbondioksid. Jordens atmosfære består av 78.1 % nitrogen, oksygen 20.9, argon 0.9 og karbondioksid 0.038 %. Co2 blir derfor bare en sporgass å regne. Det menneskeskapte bidrag til klimaendringen er liten og kan bekjempes. Dagens utvikling mot et varmere klima vil ikke stanse om vi slutter å produsere varer. Heller ikke om vi alle tok sykkelen i bruk, i stedet for å kjøre bil. Vi er rett og slett i ferd med å bli for mange mennesker på planeten vår. Verdens befolkning ventes å stige fra om lag 7 milliarder til over 10 milliarder om ikke så mange år. Dette blir den farligste klimatrussel. Som en følge av dette må mat produksjonen stadig øke. Vi bør nå satse mer på produksjon av frukt, grønnsaker og planter. Det er ikke lurt å bruke for mye av jordbruksarealene til gress produksjon, for så å sende det gjennom magen på ei ku. Verdenshavene er i ferd med å stige. Flom og oversvømmelser vil gjøre arealer ubrukelige.

Tareskog, vil bli en viktig matressurs. Den kan bidra til co2 binding. I norske fjorder kan vi øke produksjonen av tang og blåskjell. På et kartlagt område på 4400 km2, kan det produseres mellom to og tre millioner tonn blåskjell. Totalt dyrkes det i dag vell 1000 tonn. Plankton, om havvann fra et dypere hav nivå pumpes opp til overflaten vil plankton følge med. Dette vil ha en stor betydning for co2 fangst. Kystlinjen og Barentshavet er og blir vår nye naturressurs. Vi har hittil bare skummet fløten. Regnskogen, over halvparten av hogsten de siste 10 år skyldes jordbruk Særlig produksjon av palmeolje, soya og kjøtt. Også den tidligere etterspørsel av tropiske møbler. Det ventes at etterspørselen vil bli tredoblet innen 2060. Kjøttindustrien er ansvarlig for 50-60 prosent av ødeleggelsene, Den vil stige med 20 prosent som en følge av befolkningsøkningen. Opprinnelig dekket regnskog 13 prosent av landarealene, men en har ødelagt over halvparten siden 2. verdenskrig. Hvert år forsvant 46000 km2. Et område på størrelse med Danmark. F.N. bør forby videre ødeleggelser.

Metan. Denne klimagassen kan bli en større utfordring for klima og miljø enn CO2. Men den blir knapt benevnt. Karbondioksid nivået har økt med 25% siden år 1900, mens utslipp av metan har økt med nærmere 150% .Risproduksjon gir mat til om lag halvparten av jordens befolkning, og den vil øke. Gjennom bakteriologisk nedbryting av plantens deler under vann, frigjøres mengder med metan. En frisk ku genererer 1000 ganger så mye metan som et menneske. En termitt tue kan slippe ut 5 liter metan i minuttet. Det finnes forbausende store mengder termitter. Et halvt tonn for hvert menneske på jorden. Sammen med andre innsekter, vil disse utgjøre en viktig del av morgendagens kosthold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags