Biodrivstoff er drivstoff laget av biologisk råstoff, altså grønne karboner. Alle bensinstasjonskjedene i Norge selger bensin og diesel med en andel biodrivstoff. Det er de pålagt å gjøre av norske myndigheter. Så dersom du kjører en bensin- eller dieselbil, består tanken din av noen prosenter biodrivstoff. Og det har den gjort i flere år.

Biodrivstoff kan lages på forskjellige måter, og av forskjellige råstoffer. Skogsavfall, raps og slakteavfall er noen eksempler på hva man kan lage biodrivstoff av. Valg av råstoff og metode er med på å påvirke biodrivstoffets kvalitet (hvordan drivstoffet oppfører seg i bilens motor) og klimagasseffekt. Noen kombinasjoner er bedre enn andre. Derfor skiller man i utgangspunktet mellom to typer biodrivstoff: konvensjonelt biodrivstoff og avansert biodrivstoff. Avansert biodrivstoff er bedre enn konvensjonelt biodrivstoff. Det er ikke i konkurranse med mat, har bedre produktkvaliteter (det oppfører seg bedre i motoren) og ikke minst har det bedre klimagassreduserende egenskaper.

Norske myndigheter har satt et mål om å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 40 proasent (sammenliknet med utslippene i 1990) innen 2030. For å klare dette er vi avhengig av å bruke bærekraftig biodrivstoff. Det kommer til å være en stor andel biler med behov for bensin og diesel på norske veier også i 2030. En gjennomsnittsbil har en levealder på 19 år, det vil si at den bilen du kjøper i år, i teorien vil rulle på veien helt frem til 2036. Da er bærekraftig biodrivstoff en av løsningene for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren, fordi det kan kutte utslipp i eksisterende teknologi. Drivstoffleverandørene ønsker å tilby en stadig økende andel bærekraftig biodrivstoff. Utfordringen er å få tilgang til tilstrekkelige mengder.

Medieoppslagene om biodrivstoff har kanskje skapt bekymring hos noen. For hvordan påvirker økt innblanding av biodrivstoff bilens motor? Ta det helt med ro – det drivstoffet som selges på norske bensinstasjoner skjer helt i henhold til strenge europeiske og norske produktstandarder. Norske forbrukere kan være helt trygge på at bensinstasjonskjedene alltid vil tilby produkter av høy kvalitet, som er tilpasset deres biler. Også med økende andel biodrivstoff.