All ære til initiativtakerne familien Bakke. Motbøren de møter nå, skyldes sikkert ikke uvilje mot prosjektet. Lovverk og forvaltning skyver foran seg som hinder at klatreparken er en trussel mot det unike røysfeltet Bergsmarka.

Hos arkeologene er det frykten for at spor etter tidligere tiders virksomhet skal gå tapt. I området er det anslått at det fins ca. 2800 rydningsrøyser og andre spor etter dyrking, samt noen få gravrøyser. Området har vært vurdert av arkeolog Ingunn Holm fra Gjøvik. Flere opplysninger finnes i hennes hovedoppgave i arkeologi fra Universitetet i Oslo.

Nå er det kommet mange positive tilbakemeldinger på prosjektet. Folk ønsker en klatrepark på Øverby, det er åpenbart. Nå mangler et konstruktivt utspill fra Gjøvik kommune, som ikke etterlater tvil om at kommunen helhjertet støtter prosjektet, og setter i gang tiltak for å få det hele til. Det ville i så fall ha gledet mange som dermed fikk ønsket om en enda bedre utvikling av Øverby i sentrum. Kommunen har nå også mulighet til å kjøpe seg opp på Øverby. Da ganske store arealer er til salgs fra staten.

Det som forundrer i denne saken er fylkets passive holdning. Hvorfor sørger ikke Oppland fylke med all sin kompetanse for å informere allmennheten om verdien av røysfeltet og en vurdering av de arkeologiske og kulturelle interessante spor som er nedlagt her? Folk flest har en oppfatning av at dette dreier seg om noen steinrøyser («Steinrøyser stopper klatrepark», overskrift i OA.)

Nå er det på tide å komme seg opp fra skyttergravene og hjelpe familien Bakke med å få realisert et prosjekt som både er framtidsrettet og trivselsfremmende for folk flest rundt Gjøvik.