En utfordring til dere

MENING: - «Det er lite som gir mer mening enn å bidra til at et annet menneske holder ut litt til»  sier en av våre frivillige i Kirkens SOS. Det skriver artikkelforfatteren.

MENING: - «Det er lite som gir mer mening enn å bidra til at et annet menneske holder ut litt til»  sier en av våre frivillige i Kirkens SOS. Det skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerDen frivillige innsatsen i Norge tilsvarer ufattelige 150 000 årsverk og 125 milliarder kroner, ifølge tall fra Frivillighet Norge. Tallene er enorme, men det er ikke kroner og øre som er det viktigste !Uten frivilligheten ville Norge vært et kaldere samfunn preget av mer ensomhet.
Takk til alle frivillige som gir av sin fritid fordi de oppriktig bryr seg om sine medmennesker!

Kirkens SOS er en av mange frivillige organisasjoner i Norge og engasjerer omkring 1000 frivillige medarbeidere. Uten våre frivillige ville det vært umulig å tilby en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett, en tjeneste som er landets største i sitt slag.  Vi svarer på ca 500 henvendelser hvert eneste døgn i året ! De frivillige er Kirkens SOS sin solide grunnmur og sammen bidrar vi til mindre ensomhet, og noen ganger redder vi liv. Ikke bare det; frivillighet gir så mye tilbake!
Vi har gjennom mer enn 40 år erfart at frivillig innsats gir den som bidrar følelsen av å bety noe for andre, den skaper et sosialt nettverk, bygger kunnskap og motvirker ensomhet. Frivillighet bidrar i sum til bedre livskvalitet og et varmere samfunn.
- «Det er lite som gir mer mening enn å bidra til at et annet menneske holder ut litt til»  sier en av våre frivillige i Kirkens SOS.
Felles for mange av våre innringere og innskrivere er at de føler at det er vanskelig å dele tunge tanker og vonde opplevelser med andre. Kanskje er de redde for å påføre sine nærmeste en byrde som er for tung å bære, føler at ingen bryr seg, er redde for å bli sett ned på, føler skyld og skam. Andre er slitne av å være kasteball i et komplisert helsesystem eller mangler helt et nettverk. Da kan det være godt å bli tatt på alvor av noen som bryr seg.  Ja hva er vel hver enkelt av oss uten andres anerkjennelse, omtanke og kjærlighet?
Å slippe å bestille time og vente i kø for å prate i fortrolighet med et medmenneske er en lettelse for mange. Å bli møtt som noe annet enn en diagnose, vissheten om at det hele døgnet finnes noen som er tilgjengelige, bare et telefonnummer eller tastetrykk unna, gir trygghet.
Å få prate med et medmenneske som er villige til å lytte tålmodig, til og med midt på natten, uten å få betalt for det, gir tillit. Det redder også liv noen ganger.

Undersøkelser av studenters psykiske helse viser at en av tre er ensomme !  For å motvirke dette gjøres det mye, ikke minst med fadderuker og introduksjonsprogrammer.  Men er det nok - når så mange svarer at det er vanskelig å finne seg til rette i en ny studiehverdag ? Vi vet så altfor godt at mange unge sliter med å finne seg til rette i en på mange måter kravstor verden.

Kunne DU som leser dette tenke deg å snakke med mennesker i små og store kriser, ha fokus på god samtalemetodikk, være et fortrolig medmenneske og bli kjent med mange flotte frivillige tilknyttet vårt vaktrom på Gjøvik?  Vi starter nytt kurs for frivillige i høst. Du finner mer informasjon og kan ta kontakt på www.kirkens-sos.no/ho 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags