Våren virket så fjern, men nå står den og tripper på dørstokken. En tid som for de fleste er forbundet med lys, forventning og glede–men ikke for alle. Tallene fra 2014 viser at i Norge tok flest mennesker sitt eget liv i mai–tett etterfulgt av mars. Det er på høy tid å avlive de mange mytene om selvmord–slik at vi sammen kan ta opp kampen mot døden. Tenker du som så mange andre, at du ikke kan påvirke en person som har bestemt seg for å ta sitt eget liv? Det er feil og jeg skal forsøke å forklare deg hvorfor.

Det er ikke sant

Det er ikke sant at det å ha det vanskelig, depresjon og selvmord er noe vi ikke kan snakke om, og det er ikke sant at å spørre om noen tenker på å ta sitt eget liv vil lede til slike tanker. Sannheten er at dette er myter som bidrar til at folk holder problemene sine for seg selv. De bidrar til fordommer og stigmatisering av psykisk sykdom og de er med å opprettholde bildet av at de fleste lever et lykkeligere liv enn det som er sant. Livet er vanskelig med jevne mellomrom, og noen ganger så tungt at det føles uholdbart. I slike situasjoner opplever de fleste at det er befriende å sette ord på vonde og tabubelagte tanker.

Mange tror også at de som forsøker å ta sitt eget liv ønsker å dø. Det er som oftest ikke sant. De fleste vil bare så inderlig gjøre slutt på den situasjonen som føles uutholdelige der og da. Bunnløs fortvilelse fører i mange tilfeller til at den det gjelder ikke evner å se de gode grunnene til å leve på egen hånd. Det betyr at en god samtale med et medmenneske som bryr seg kan være nyttig for å sortere tankene.–Og kan bidra til at den selvmordsnære gir livet en ny sjanse.

Hjelp oss å prate om det

Hvert år velger over 500 mennesker å avslutte sitt eget liv i Norge og omkring ti ganger så mange forsøker uten å lykkes. Årsakene til selvmord er mange og komplekse. Det finnes ikke en fasit på hvorfor. Livet handler om fantastiske oppturer og nådeløse nedturer.–Og vi mennesker er så forskjellige, alle utstyrt med hver vår unike historie. Dermed er svaret på hvordan man kan redusere antall selvmord også svært sammensatt. Hva som virker for den enkelte vil variere–men noen ting vet vi har en positiv effekt, som å snakke om det.

I Kirkens SOS forsøker vi å spørre alle som tar kontakt om de tenker på å ta sitt eget liv. Dette gjør vi fordi vi vet at mange har selvmordstanker og fordi det å snakke om slike tanker er forebyggende. Dette kan du hjelpe til med!

Hvordan har du det, egentlig?

Når vi utfordrer deg til å bidra i kampen mot selvmord er det fordi vi vet hvor viktig tilstedeværelsen av et omtenksomt medmenneske er når livet butter imot. Vi forventer ikke at du skal ha svaret på alle verdens problemer, men tør du å stille spørsmålet: Hvordan har du det, egentlig? Og ikke minst, tar du deg tid til å lytte?

Hver eneste dag mottar vi i Kirkens SOS godt over 400 henvendelser fra fortvilte medmennesker i større eller mindre livskriser. Noen som tar kontakt tenker på å ta sitt eget liv, noen er ensomme, syke eller redde. Felles for mange av dem er smerten over å ikke bli sett og hørt, at virkeligheten forties og omgivelsene ikke bryr seg. Det er en smerte som ofte er så sterk at den til slutt overskygger alt annet. Det er derfor du er så viktig–fordi du kan være en som ser og hører!