Gå til sidens hovedinnhold

Jobben for å trygge norske vinterveier fortsetter

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Derfor skal farlige vogntog bort fra veiene våre. Det er ikke akseptabelt med brudd på kjøre- og hviletid. Og det er ikke akseptabelt at vogntog kjører med sommerdekk på vinterføre, eller med tekniske feil. For mange vogntog har de siste ukene måtte berges etter å ha sklidd av veien, eller kjørt seg fast. Slik kan vi ikke ha det, og derfor har vi en lang liste med grep som regjeringen har eller skal gjennomføre. Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) tar helt feil når han i et debattinnlegg svartmaler og hevder vi har et økende problem med farlige, utenlandske vogntog og later som om regjeringen ikke gjør noen ting.

Tilbakemeldingene jeg får ved mine besøk på kontroller er at det er færre av de dårlige vogntogene på veiene nå. Vi har økt kontrollnivået kraftig, gitt vegvesenet bedre verktøy og strammet inn lovverket. Gjennom risikobaserte kontroller får vi bedre kvalitet og mer målrettede kontroller. Med økt sjanse for å bli tatt, er det blitt for dyrt å drive useriøst med dårlig kjøretøy. Ulykkestallene viser også en markert nedgang, noe som indikerer at utviklingen er positiv. Men vi er åpenbart ikke i mål. Derfor opprettholder vi et høyt nivå på vogntogkontroll ved grenseoverganger, og vi utvider samarbeidet mellom ulike myndighetsorgan. For eksempel har tollmyndighetene nå fått myndighet til å kontrollere dekkutrustning.

Denne regjeringen har innført strengere krav til dekk og utstyr. Når Myrli krever at vi må kontrollere at tungbiler følger lovpålegget om vinterdekk, så er det verdt å huske at hans egen rødgrønne regjering ikke engang stilte krav til vinterdekk på tilhengere til slike kjøretøyer. Innkreving av bøter og gebyrer er forbedret, slik at kjeltringer ikke kan slippe unna gratis lenger. Ved behov tar vi nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake. Det er også etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen” trygg trailer” informeres transportbedriftene om krav til vinterutrustning slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av «sine» lastebiler. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

Videre jobber Norge aktivt opp mot andre EU-land om vinterkompetanse og internasjonalt førerkortregelverk. Senest for et par uker siden var en statssekretær i Brussel for å drøfte nettopp disse temaene med andre land som vi har alliert oss med.

Vi ser dessuten at denne regjeringens offensive politikk mot utenlandske transportører som ikke betaler bompenger, har gitt svært gode resultater. Når stortingsflertallet først mener det skal være bompenger, så må vi sikre at alle transportører likebehandles når regningen skal betales. Etter at vi innførte obligatorisk bompengebrikker for tunge kjøretøy, betaler nå 96 prosent av de utenlandske transportørene fakturaene sine. Tidligere så vi at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betalte bompenger i Norge. Det er viktig at norske transportører konkurrerer på rettferdige vilkår mot utenlandske transportører.

Veitransporten må baseres på en seriøs lastebilnæring. Useriøse aktører må bort, både utenlandske og norske. Det er nødvendig for å trygge veiene våre, både sommer og vinter. Og det arbeidet fortsetter.

Kommentarer til denne saken