Akutt surr fra Sp

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KommentarSenterpartiets helsepolitiske talsperson og lege Kjersti Toppe hevder i et innlegg i oa.no 22. januar at Nasjonal helse- og sykehusplan foreslår å fjerne kirurgene fra akuttmottak og at Venstre og jeg ikke bryr oss. Begge deler er feil og Toppe vet det godt. Det grenser til toppen av frekkhet.

For det første har Venstre vært en pådriver for å få en nasjonal sykehusplan til Stortinget, slik at vi kan diskutere framtid - i stedet for at Stortinget diskuterer nedleggelser i ettertid. Slik som i Nordfjord, da Sp selv satt i regjering. Etter daværende Sp-leder Navarsetes berømte «du veit ikkje kva du snakkar om!» til en lokal aksjonist på Eid, ble Nordfjordeid sykehus av den rødgrønne regjeringen pekt ut som en nasjonal pilot for framtidas lokalsykehus – for å redde den lokale Sp-æren og de 17 andre lokalsykehusene av totalt 51 sykehus i Norge.

Nå er piloten levert – med akuttmottak, men uten akuttkirurgisk beredskap. Samtidig har Nordfjord psykiatriske senter vokst til ett av Norges ledende psykiatriske fagmiljøer, som alle de 17 andre lokalsykehusene og resten av sykehus-Norge har mye å lære av. Mens hele Nordfjord lojalt har gjort som Sp ba om og er fornøyd, så vender Sp nå ryggen til. Igjen.

For det andre så bryr Venstre og jeg oss. Til forskjell fra Toppe og Sp, bryr vi oss om mer enn akuttkirurgi. I trafikken døde 125 personer i Norge i fjor. Årlig tar mer enn 500 personer sitt eget liv i Norge. En nasjonal sykehusplan må derfor handle (minst) like mye om akutt psykiatri som akutt kirurgi. Til nå har akuttkirurgene hatt volumknappen på 10 og psykiatere og psykiatrien hatt den på 1. Derav min kommentar «De har kniv på hjernen».

Venstre mener tre hensyn må ivaretas i framtidas sykehusstruktur; kort tid og avstand til behandling ved akutte skadetilfeller, høy kvalitet på behandlingen ved planlagte operasjoner og et fullgodt fødetilbud i alle deler av landet. For Venstre er det derfor uaktuelt å legge ned sykehus. Men innholdet i noen, både små og store sykehus, vil måtte endres i takt med de regionale behovene framover. I tillegg er Venstre svært opptatt av hele den akutte kjeden, fra fastlege og legevakt til akuttmottak. Vi har 427 kommuner i Norge, men bare 191 legevakter.

Når den kanskje aller viktigste tjenesten i en kommune, akutt og øyeblikkelig helsehjelp, i så liten grad er i takt med kommunegrensene er det på tide å ta fatt på den lokale og regionale organiseringen av hele den akutte kjeden. Det er slutt på hesteskyss som ambulanse nå, slik det fortsatt var mange steder ved kommunereformen i 1964. Snart er det slutt på fasttelefonen også, som mange kommuner betjener dagens trygghetsalarmer med. For å sikre mer robuste løsninger og god beredskap i hele Norge, ønsker derfor Venstre heller noen færre og større kommuner – enn færre sykehus.

Til slutt må jeg bare si at jeg går helt surr i hva Sp mener på kryss og tvers. I Oppland, som er en del av Sykehuset Innlandet med 7 sykehus, er Sp den fremste talspersonen for å bygge nytt storsykehus ved Mjøsbrua og legge ned dagens desentraliserte sykehus. Fra Mjøsbrua er det over 3 timer i alle himmelretninger til utkantene av Hedmark og Oppland – med en sterkt aldrende befolkning. I stedet for seminar på Stortinget, vil jeg foreslå for Sp å holde seminar i Innlandet. For Kjersti Toppe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags