Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet eller utlandet?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet, til erstatning for Oppland og Hedmark fylker, er vedtatt av et flertall på Stortinget. Med virkning fra 2020. Vi blir da ett av 11 fylker, mot dagens 18.

Alle i Oppland frykter «havnebyen» Hamar. Vi synes alt havner på Hamar. I Hedmark frykter de Raufossindustrien, SINTEF Raufoss og NTNU Gjøvik. Vi kan fortsette å skue på hverandre over Mjøsa. Eller vi kan løfte blikket, samle oss rundt Mjøsa og se på de store mulighetene vi har sammen. En grønn opptur for Innlandet er mulig.

For det er hva som skjer i resten av Norge og i utlandet som faktisk er viktig. NTNU ønsket å få med Høgskolen i Gjøvik primært av to grunner. De var en spisset og svært god høgskole på sine fag. I tillegg kunne NTNU etablere seg på Østlandet og slik komme «geografisk» nærmere det største antallet studenter i Norge – som bor rundt Oslofjorden. Kunnskap er blitt en industri.

For både Gjøvik og Lillehammer representerer de til sammen nesten 10 000 studentene i de to byene enorme muligheter. Og store inntekter. Ikke minst fra staten. Bare de siste to årene har jeg fått være med på nye vedtak om 7 mill. kr årlig til NTNU CCIS, 15 nye IKT-studieplasser med tilhørende lærerkrefter og 125 nye studentboliger med statsstøtte til Gjøvik. Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum har et stort fortrinn, når vi er vertskap på vårt beste. Enten det er for studenter, idrettsstjerner – eller turister.

I enhver bil i verden sitter det en bildel fra Raufoss. Det skyldes ikke naturgitte fortrinn for bil på Raufoss. Det er fordi det over mange tiår er bygd opp en kultur for kunnskap, industriell utvikling og omstilling rundt industrien på Raufoss. Rundt oss i verden skjer det en ny industriell revolusjon knyttet til roboter. Innen aluminium og kompositter er Raufoss i tet i denne robotiseringen – i det nordlige Europa.

Posisjonen som Raufoss har i dag er ikke skrevet i stein. Den blir utfordret. Ikke minst av regioner i Europa som har fått langt bedre regionale virkemidler for å stimulere industriell utvikling, fordi de har enda bedre tilgang på flere flinke ungdommer – og fordi de ligger enda nærmere bilfabrikker og de store markedene. Raufoss har så langt klart å være best på noe. Vi må hjelpe dem til å holde den posisjonen. Da må vi holde tritt med omgivelsene, som er regioner i Europa. Og slutte å måle oss mot Hedmark.

Ser vi til reiselivet, den tredje industrien som bidrar til en rekordlav arbeidsledighet på under 2 % i Oppland, så er det asiater og skiturister fra nye «snøfattige» områder i Europa som bidrar mest til den store veksten. Det samme skjer i Hedmark. Igjen, det er utlandet og omgivelsene som er viktig. Mens vi, sammen med Hedmark, har mye mer å tjene på å utnytte felles fortrinn til vårt eget beste.

Nye Innlandet er starten på å styrke regional utvikling i tråd med utviklingen rundt oss, i Norden og i Europa. Svenske, danske og finske regioner leder an i trebasert industri, design, teknologi, næringsmidler og legemidler. Norsk treindustri ble best på papir. Men dessverre for sent, da papir ble innhentet av lesebrett og smarttelefoner. Innlandet kan ta posisjoner med det nye Norwegian Wood Cluster, med CyberRange-satsingen og Raufoss-klynga.

For klynger er framtida. I Oppland og Hedmark er det nesten 8 500 bedrifter med færre enn 10 ansatte. De representerer et stort nettverk av kunnskap og leveranser som er viktig for de relativt få, store industrielle aktørene. Vi må fortsette å dyrke fram gründere og småbedrifter, samtidig som vi må bli bedre på å få fram noen flere store. For både de små og de store, er klyngemidler viktig.

Mere forskning og innovasjon er også viktig. Derfor har jeg og Venstre fått gjennomslag for 5,8 mill. kr mer over to år til Sintef Raufoss. Derfor skal det mer forskningsmidler inn i de nye regionene – også etter forslag fra Venstre.

For de små bedriftene er det viktig at de slipper formuesskatten – for den går ikke til å ta ut utbytte. Den går til investeringer i bedriften og nye arbeidsplasser. Sammen vil Innlandet bli bedre. Mot utlandet.

Kommentarer til denne saken