Gå til sidens hovedinnhold

Forslag om å avvikle norsk sprit- og akevittproduksjon må stoppes

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger har Landbruks- og matdepartementet foreslått å avvikle prisnedskrivingstilskuddet på norsk potetsprit med 18 millioner kroner. Dette forslaget vil i praksis avvikle den norske sprit- og akevittproduksjonen som i dag er basert på norske råvarer, og skape et miljøproblem.

I over 200 år har norsk akevitt- og spritproduksjon vært basert på norsk potetproduksjonen. Det har gitt inntekt til norske bønder og vårt nasjonalbrennevin – norsk akevitt – er blitt et kvalitetsprodukt som er internasjonalt anerkjent. Det er derfor en viktig nærings- og kulturoppgave å sørge for at statens forslag stoppes og at bevilgningen til prisnedskriving av norsk sprit opprettholdes.

Bortfall av pristilskudd skaper et avfallsproblem. I dag brukes 20.0000 tonn poteter til produksjon av sprit. Potetene som brukes er poteter som er for store, for små eller som har skader slik at de ikke kan nyttes til matpoteter. Det finnes i praksis ingen alternative anvendelser for potetene som i dag går til sprit. Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen.

HOFF har investert over 100 millioner kroner i et moderne anlegg for spritproduksjon. HOFF leverer i dag potetsprit av høy kvalitet som anvendes til produksjon av norsk akevitt og andre ferdigvarer hos mange norske akevittprodusenter og har skapt en ny æra for vårt nasjonalbrennevin både på det norske marked og for eksport. Vi mener derfor at det er en viktig nærings- og kulturoppgave å sørge for at statens forslag stoppes og at bevilgningen til prisnedskriving av norsk sprit opprettholdes.

Landbruks- og matdepartementet vet bedre. På jordbruksavtalen brukes det i dag en god del midler til prisnedskriving av jordbruksvarer. Dette er nødvendig for å gjøre norske råvarer konkurransedyktige i produksjon av ferdigvarer som iskrem, sjokolade, pizza, syltetøy, akevitt mv.

Av statens eget tilbud i årets jordbruksforhandlinger går det fram at rundt 72 pst av det norske matkornet, 14 pst av bær- og fruktproduksjonen, 14 pst av melkeproduksjonen og 10 pst av eggproduksjonen, inngår i slike bearbeidede landbruksprodukter. For potetsprit og stivelse som brukes til produksjon av foredlede varer som akevitt for sprit og pølser for stivelse, er andelen som nedskrives 100 pst.

En slik nedskriving må gjøres innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser. Dette har Landbruks- og matdepartementet fulgt opp med forslag til å opprettholde eller øke tilskuddene over jordbruksavtalen med unntak for potetsprit. Forslaget om å avvikle prisnedskrivingen på potetsprit vil gi en kostnadsøkning på 9.50 kroner pr liter. Dette vil føre til at norsk potetsprit mister sin konkurransekraft overfor import. Norsk sprit vil få en pris som er tre-fire ganger høyere enn importalternativene. I statens tilbud sies det at «det må være mulig å ta dette ut av markedet.» Her uttaler Landbruks- og matdepartementet seg mot bedre vitende. Med en slik prisøkning vil den norske spritproduksjon måtte opphøre. Prisnedskrivning på potetsprit må videreføres!

Kommentarer til denne saken