ACER-saken ble en seier for Arbeiderpartiet som EU ikke kan gjøre om. Ikke nå. Ikke i fremtiden. Norge får full råderett over egen fossekraft og energipolitikk, inkludert spørsmålet om strømpris knyttet til utenlandskabler. Det ligger i avtalen vi fikk et bredt flertall med på. Det er en politisk seier.

Men viktigere: Dette er en seier for god energi-, industri- og klimapolitikk. For norske arbeidsplasser. For den kraftkrevende industrien, og for de tusen hjem som er avhengig av tilgang på elektrisitet produsert av ren norsk vannkraft. Med denne enigheten videreføres det lange energisamarbeidet med vårt viktigste marked, på Arbeiderpartiets grunn, innenfor rammen av EØS-avtalen som sikrer oss like rettigheter med resten av Europa. Våre åtte krav var resultatet av en prosess, der vi lyttet til fagbevegelsen, ordførerne og partiorganisasjonen. Det store engasjementet ute, ga ekstra forhandlingsstyrke på Stortinget. Derfor deler vi æren for at alle åtte krav til slutt ble fullt ut innfridd.

Høyrepartiene måtte gi seg på mye. Spesielt smertet det nok å gå tilbake på iveren for private utenlandskabler. Statnett skal eie og drifte alle slike, det tas inn i energiloven. Og det skal ikke bygges nye kabler ut av Norge på flere år, eventuelle nye kabler kan bare vedtas når vi har grundig høstet erfaringer med de kablene som er der allerede og de som er under bygging.

«Sikkerhetsventilen» blir i tillegg presisert i stortingsvedtak, det har aldri før skjedd: Skulle EU en gang i fremtiden utvide sitt myndighetsområde på en måte som rokker ved disse stolpene og den nasjonale kontrollen, vil Norge reservere seg og tre ut av samarbeidet.

Politikere skal både lytte og lede. Det har Ap gjort i denne saken. Vi sier ikke bare nei og lar det være med det. Vi er et styringsparti, ikke et protestparti. For Ap er det aldri et alternativ bare å si nei til noe, og la andre gjøre jobben med å finne nødvendige løsninger. Vår oppgave var å få innfridd våre forutsetninger om nasjonalt eierskap og demokratisk styring av energiressursene, samtidig som vi kan fortsette samarbeidet med nordiske naboer og Europa. Det klarte vi.

Denne saken har ikke handlet om bokstavene ACER. For partier som er mot hele EØS-avtalen, kan det forholde seg annerledes. Det er en ærlig sak, men da kan man også lettere drive kampanje mot enkeltdeler. Ap anerkjenner avtalens betydning for næringsliv og arbeidsplasser over hele landet, ikke minst i industrisamfunnene. Og de mest givende diskusjonene har vært med alle ordførere, partitillitsvalgte og fagorganiserte som deler dette utgangspunktet. Sammen sikret vi en stor seier.