Valdresbanen

Arkivfoto av Valdresbanen ved Leira

Arkivfoto av Valdresbanen ved Leira

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KommentarJeg leser av og til i OA om folk som ønsker at Valdresbanen skal bli sykkelsti om sommeren og skiløype om vinteren. Jeg synes dette vitner om lite samfunnsforståelse.

Hvem skal i så fall bekoste opparbeidelsen, drift og vedlikehold av en slik sykkelsti, og hva med skiløype, snø sesongen er ikke akkurat lang når man kommer ned langs Randsfjorden. Jeg minner om at «Gå ta banen» i år måtte avlyses på grunn av snømangel.

Her i «Land kommune» har vi så mye flott natur både på Øst- og Veståsen. Denne naturen ligger åpen for alle og kan by på utallige sykkelturer på skogens flotte «blodårer», skogsbilvegene. Vinterstid har vi i de samme områdene et nett av flotte skiløyper som iherdige løypekjørere preparerer på en utmerket måte. Rimelig snøsikkert er det også, når man kommer litt opp i åsen. Vi mangler ikke akkurat turmuligheter i Land!

Valdresbanen ligger der den har ligget i over 100 år. Det er ikke mange år siden det gikk mye tømmer med banen. I dag transporteres tømmeret stadig lenger og mye av dette tømmeret lastes over på jernbane ved nærmeste terminal for videre transport til industri. Det er i stor grad avstanden fra skogen til nærmeste jernbane terminal som er avgjørende for transport kostnadene og der igjen tømmerpris til skogeier. Tar man med øvre del av Valdres, så hogges det 2-300.000 m³ tømmer i nedslagsfeltet til «Dokka tømmerterminal». Min påstand er at hvis det bygges ny skogindustri i Norge, så bygges den på et sted hvor det finnes jernbane eller kai eller aller helst begge deler. Er tømmeret først kommet på jernbane så betyr ikke lengden det fraktes så mye for kostnadene.

Jan Erik Noreng

Jan Erik Noreng

Dyrt å ruste opp Valdresbanen sier du. Ja, det er dyrt, men det er dyrere hvis man skulle begynne helt på nytt. Det koster også å ruste opp vegnettet og det er samme pengesekken som skal bekoste begge deler.

NSB og Nordre Land kommune eier allerede 30–40 dekar terminalgrunn på Dokka. Det er sikkert mange kommuner i Norge som skulle ønske seg et jernbanespor inn i sin kommune. Det finner flere eksempler på at Landingene får ting til, som for eksempel gjengen som får Land Sag til å gå igjen og Dokka Biovarme AS som et annet godt eksempel. Vi har godt med råstoff i dette området og flinke hender som vil få ting i gang. Mitt håp er at den nye «Land kommune» skal arbeide for at Valdresbanen gjenåpner med godstransport fra (og til?) Dokka terminalen.

Å rive opp jernbanen er etter min mening helt meningsløst og mangler både historisk perspektiv og en titt inn i «glasskula» i vår klimafokuserte hverdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags