Integrering av flyktninger i Gjøvik kommune

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerGjøvik kommune har gjennom mange år bosatt svært mange flyktninger, samt familiegjenforente, og de utgjør nå nærmere 15 prosent av befolkningen i kommunen. Gjøvik har vært opptatt av å framstå som en kommune som er positiv til innvandring og bosetting, og har alltid tatt imot det antall flyktninger som de er blitt anmodet om å bosette.

Hvis en ser på hvordan det står til med integreringen av de samme flyktningene, blir bildet et noe annet. Det er nå opplyst fra NAV at personer med ikke etnisk norsk bakgrunn, mottar ca. 70 prosent av de totale sosialhjelpsutbetalinger i Gjøvik kommune. Dette vil utgjøre i kroner om lag 45 millioner i 2017, beregnet ut fra de tall vi sitter på i dag. Denne utviklingen har vært synlig over tid, men uten at styrende politikere har tatt dette innover seg.

Gjøvik kommune framstår faktisk som en svært dårlig kommune å bo i for flyktninger og andre med ikke etnisk norsk bakgrunn. Vi må jo gå ut fra at de fleste som får opphold i Norge, ønsker å bli integrert, det vil bl.a. si at de ønsker å jobbe, betale skatt og dermed bidra til fellesskapet. Men i Gjøvik skjer dette i altfor liten grad; flyktningene integreres og sosialiseres inn i en klientrolle og blir dermed en økonomisk byrde for kommunen. Dette er uverdig behandling.

Antall asylsøkere som kommer til Norge er nå historisk lavt, og dette burde få landets kommuner til å bruke mer ressurser på de flyktningene som allerede er bosatt. Men hva opplever vi? Jo, mange kommuner klager over at de nå «mister kompetanse» og må nedbemanne fordi det ikke kommer mange nok som skal bosettes. Dette er kortsiktig og lite gjennomtenkt. Integreringstilskuddet som følger den enkelte flyktning, varer ikke «evig». Når vi ser på sosialhjelpsutgiftene som kommer i etterkant, må noen snart sette foten ned. All den kompetanse som kommunene mener å inneha, må nå settes inn overfor de flyktningene som er bosatt, og som i realiteten dessverre er «integrert» som mottakere av sosialhjelp. Integreringsjobben er ikke gjort når en person er bosatt; det er da den begynner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags