Gå til sidens hovedinnhold

Svar til A.L. Krokeide og M. Ødegaard

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Angående integrering og manglende integrering. I deres innlegg fra 11. desember skriver Anne Lise Krokeide og Mette Ødegaard at de ser mine påstander i lys av min politiske tilhørighet i Rødt. Feil!

Jeg ser mine påstander i lys av at jeg har jobbet med bosetting og integrering av flyktninger siden 1986, og fram til jeg gikk av med pensjon i 2015 med to korte avbrekk.

Dere gjør leserne, og meg også oppmerksom på at Rødt vil ta imot 20000 kvoteflyktninger hvert år. Ja, det stemmer, men Rødt har også sagt hvorfor de mener at Norge må bidra mer, og ikke legge alt på nærområdene, jf. flyktningleirene i Libanon, Kenya, og også sør Europa. For Gjøviks vedkommende er det snakk om et mottak på 32 personer i 2018, og eventuelle familiegjenforente.

Jeg har gjennom alle disse årene aldri opplevd at noen har uttalt at de kommer hit for å sitte på rumpa, og ta imot ytelser fra det offentlige. Tvert imot. De fleste ønsker å jobbe, ønsker å lære norsk, ønsker å ta utdanning, og bidra til samfunnet. Det vil være noen som på grunn av traumer, fysisk og/eller psykisk sykdom, alder, manglende skolegang ikke vil lære norsk godt nok til å kunne delta i samfunnet på lik linje med etnisk norske, og heller ikke vil bli arbeidstakere, men det er et fåtall av dem som blir tatt imot.

I dette innlegget viser dere igjen til at ikke etnisk norske mottar 70 % av sosialhjelpsutgiftene. Ja, det er mulig, men alle disse er likevel ikke flyktninger og familiegjenforente. De kan være svenske, danske, øst europeere og andre nasjonaliteter.

Jeg foreslo tiltak i forrige innlegg, som kunne bidra til å få sosialhjelpsutbetalingene ned, bl.a. øke barnetrygden, øke bostøtta, gi uføre barnetillegget tilbake, og svaret fra dere er at økes barnetrygden så bidrar det til at mange kvinner finner det enda mer attraktivt å ikke jobbe. Hva slags holdninger har dere egentlig til kvinner? Er det Høyres offisielle mening om kvinner fra andre deler av verden enn Norge? Det kan derimot bety at færre trenger supplerende sosialhjelp bl.a. til høye boutgifter, lave trygdeytelser, og greier seg sjøl.

Jeg har for øvrig ikke sagt og skrevet at flott natur bidrar til integrering, men at mange særlig barnefamilier ønsker å bo på Gjøvik hvor det er trygt å bo, hvor det er mange utdanningsinstitusjoner, leiemarkedet, og naturen/omgivelsene.

Dere synes videre at det er underlig at enkelte partier på venstresiden tydeligvis mener at mer penger er veien til lykke. Er det kun forbeholdt Høyresida det da?

Kommentarer til denne saken