Gå til sidens hovedinnhold

Innvandrere i jobb

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen spørsmål og betraktninger rundt fylkesdirektør i NAV Oppland Nina Våge sin kronikk: Samarbeid om arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn

Med bakgrunn i Våge sin kronikk i OA 5.7. ønsker jeg å komme med noen innspill.

Integreringsdugnaden som vår regjering nå har satt i gang ser bra ut på papiret og det blir interessant å se hva resultatet blir på sikt.

Vil disse tiltakene også gjelde tidligere bosatte som i dag er sosialhjelpsmottakere? Ta for eksempel Gjøvik kommune der NAV har opplyst at for 2017 så gikk 70 prosent av de totale sosialhjelpsutbetalingene til personer som ikke hadde etnisk norsk bakgrunn. Mange kommuner i distriktet ligger på ca tilsvarende prosent. Ca.45 millioner i en kommune på størrelse med Gjøvik er et dramatisk høyt beløp. Når den samme kommunen (NAV) for en tid tilbake kunne spre gledesbudskapet om at 70 prosent av de som gikk ut av introduksjonsprogrammet enten var i jobb eller utdanning så ser det jo fantastisk ut, men det sies ingen ting om dette er varige jobber, hvor store stillinger det er og om de kan brødfø seg selv. Også dreier det seg visstnok om 28 personer!!! Og blir ikke sosialhjelpsutgiftene redusert så lurer jeg på hva de egentlig driver med og kanskje også hvordan de sjonglerer med tall og statistikk. Hva tenker fylkesdirektøren om dette?

Ut fra kronikken ser jeg at det hele tiden er fokus på «hvordan vi skal forbedre oss» og «hvordan vi skal gi et bedre tilbud» Fokus på krav til de som kommer hit og bosettes er fullstendig fraværende. Det har over lang tid vist seg at krav og plikter i mottak har vært nærmest fraværende som igjen har gitt kommunene store utfordringer ved bosetting. Vår regjering gjør nå endringer også her, og strammer inn på forventninger og plikter til deltagelse og ansvar som den enkelte asylsøker selv har for å bli integrert.

Hva tenker fylkesdirektøren bør gjøres for å lykkes med tiltakene som nå igangsettes? Hva med fravær, sykemeldinger og fødsler mm? Det er en kjent sak at fraværet ved Læringssenteret er for høyt. Det virker som det er for lett å ha fravær, og dette medfører for mange et år ekstra på læringssenteret. En kostnad som samfunnet må betale.

Vi har alle et ansvar for å bidra og jeg tror ikke misforstått snillisme og venstresidas godhetstyranner bidrar til et godt liv i Norge for de som kommer hit.

Kommentarer til denne saken