Gå til sidens hovedinnhold

Samarbeid gir konkurransekraft

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Professor Michael Porter ved Harvard universitet utviklet på 1980-tallet teorien om at bedrifter som driver med noe av det samme og gjerne innenfor et geografisk område, med fordel burde samarbeide om å utvikle felles konkurransekraft, -i stedet for å konkurrere hverandre i hjel. Professor ved Handelshøyskolen BI Torger Reve satte denne inn i en norsk kontekst. Hans konklusjoner slo imidlertid feil, da han mente at det kun var noen få områder som; olje/gass, offshore og fisk, vi kunne ha internasjonale klyngeambisjoner her i Norge.

Med bakgrunn i denne teorien, ble programmet Norwegian Innovation Clusters i regi av Norges Forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge lansert for 12 år siden. Siden den gang har flere titalls næringsklynger over hele landet konstituert seg, samarbeidet og utviklet seg bedre enn det de mente de kunne hver for seg med støtte fra klyngeprogrammet. Mange av disse har lyktes godt på det internasjonale markedet. Her i Innlandet har vi flere velfungerende klynger; NCE Raufoss innenfor materialteknologi og effektiv vareproduksjon, Arena Heidner innenfor bioteknologi og sunn matproduksjon, I4Plastics innenfor vareproduksjon med plast og kompositter som råmateriale, samt Snowball klyngen som jobber med utvikling av reiselivet.

Denne uka fikk vi en klynge til i Innlandet. Norwegian Wood Cluster etablerte et forpliktende samarbeid med ambisjon om å bli verdensledende innenfor industrialisert trebyggeri. Åtte bedrifter; Moelven Industrier ASA, Hunton Fiber AS, Bolig Partner AS, Gausdal Bruvoll SA, Forestia AS, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og Statsskog SF. Dette er betydelige næringsaktører i Innlandet med sine 15 milliarder i omsetning og mange tusen ansatte. I tillegg er NTNU med i klyngen. Sammen skal de satse på økt industrialisering i hele verdikjeden, innovasjonsevne og kompetanseutvikling. Denne næringen har hatt en positiv utvikling de siste årene, men mener det er et økende marked både nasjonalt og internasjonalt etter moderne trehusbebyggelse. Gjennom innovasjon kan man bygge både høyt og brannsikkert og gjennom automatisering og digitalisering av arbeidsprosessene blir kostnadene og lønnsomheten også akseptabel. For å få alt dette til er det behov for ny kunnskap og kompetanse både hos de som allerede jobber i bedriftene og de man vil trenge i fremtiden. Her vil både NTNU, Fagskolen Innlandet og de videregående skolene spille en viktig rolle.

Raufossindustrien er det beste eksemplet vi har her i landet på hvor langt en kan drive industriutviklingen gjennom forpliktende samarbeid, FoU og innovasjon. At Norwegian Wood Cluster vil ha alle forutsetninger for å kunne lykkes med den samme oppskriften, har vi stor tro på. At næringen i tillegg baserer seg på fornybare ressurser fra skogen er en viktig bonus. I Innovasjon Norge mener vi at samarbeid er et konkurransefortrinn og ser frem til å jobbe nært med også dette klyngemiljøet fremover.

Kommentarer til denne saken