Kina skal arrangere vinter OL i 2022 – og kinesiske myndigheter ønsker at landet skal utvikle en vintersportskultur, slik vi kjenner den fra Skandinavia. Det er et mål om at 300 millioner kinesere skal forsøke seg på vinteridrett. Her er det potensial for ikke bare én ny næring, men kombinasjonen av vinterturisme i innlandet/fjellregionen for et helt nytt marked, vitenutveksling mellom Kina og Norge samt Innlandets erfaring med OL og vintersportskultur.

Innlandet har en særegen posisjon og spisskompetanse i både norsk og internasjonal sammenheng innenfor vinteridrett. Vi har ledende utstyrsleverandører som Swix og Madshus. Vi har en stor fjellregion hvor vinteropplevelsene står i kø og hvor rekreasjon på og rundt hytter og hoteller har resultert i en svært stor næring. Vår OL erfaring og kompetanse fra 1994 ble overført til en ny generasjon gjennom fjorårets ungdoms OL på Lillehammer. Når det nå skal investeres hele 1300 milliarder kroner innen vintersport frem mot Beijing 2022 så gir det aktører i vår region unike muligheter til å skape eksportinntekter.

I løpet av to studieturer har vi møtt OL komiteen i Beijing, lokale og regionale myndigheter i OL regionene, kinesiske turoperatører og andre næringsaktører. Alle har vist stor interesse for et tett og langsiktig samarbeid med vårt næringsliv og våre regioner. De ønsker å lære å stå på ski i enkle bakker, det skal etableres flere tusen skiskoler og det trenger utstyr og kompetanse til dette. De ønsker å kjøpe arrangementskompetanse og de trenger trenere til sine mest talentfulle utøvere. Alt dette bestyr muligheter for verdiskapning i vår region.

I tillegg skal de utvikle egne fjellregioner med fritidsboliger – hundretusener av dem. Aller helst i en byggeskikk som gir det et skandinavisk preg. Dette bør kunne gi markedsmuligheter for flere av våre regionale aktører i denne bransjen. Bærekraft skal gjennomsyre alt de skal gjøre, fornybar energi erstatter kull, ny skog plantes over store områder, transporten elektrifiseres og nye lyntog vil bringe Beijingbeboerne til fjellheimen på bare 45 minutter. Kan vi lære kineserne noe om bærekraftige utvikling og samtidig ta betalt for det?

Det er i tillegg inngått avtaler på myndighetsnivå som sier at Norge skal levere idrettskompetanse til Kina innenfor grenene langrenn og skiskyting. De har allerede ansatt norske trenere til sine beste talenter og har ambisjoner om medaljer i sitt eget OL i 2022. De vi utfordre Norge og andre vintersportsnasjoner. Lillehammer kommune inngikk parallelt en avtale med OL byen Zhangjiakou, hvor vår OL historie og kompetanse står sentralt. Høgskolen i Innlandet ønsker studentutveksling og forskningssamarbeid med kinesiske universiteter. Både skigymnas og leirskoler i hele fjellregionen kan få besøk av kinesisk ungdom i tiden som kommer.

Alt dette betyr nye og spennende markedsmuligheter både for våre etablerte næringsaktører og også for andre som vil levere produkter og tjenester. I mange tilfeller vil nye verdikjeder og nye forretningsmodeller kunne etableres hvor man kombinerer løsninger fra forskjellige leverandører og leverer løsninger i en pakke. Dette stiller store krav til samarbeid aktørene imellom, men det er denne helheten som gjør Norge og Innlandet mest attraktiv som samarbeidspartner.

Nå i sommer gjør vi oss klare til å delta på Winter World Expo i Beijing som går av stabelen for andre gang den 7.-10. september. Alle de store vintersportsnasjonene har sine paviljonger, og Norge er invitert for første gang. Innovasjon Norge Innlandet med OL byen Lillehammer i spissen har tatt initiativet til en bred deltagelse, hvor vi byr på det beste vi har av kompetanse, utstyr og destinasjoner. Norges Idrettsforbund deltar også og vil bidra med foredrag om norsk idrettskultur - i topp og bredde.

Sammen kommuniserer aktørene det vi er unike på i Norge; vår vintersportshistorie med OL i 1994 og ungdoms OL i 2016, vår spisskompetanse innenfor langrenn og skiskyting, hvor Dæhlie, Bjørgen og Bjørndalen har tatt flere OL medaljer enn noen andre, uansett gren. Våre internasjonalt ledende utstyrsleverandører vil demonstrere sine tekniske fortrinn og vintersportdestinasjonene vil invitere store og små, proffe og amatører til sine respektive områder for å oppleve skiglede på alle nivåer.

Et slikt samarbeid er unikt i norsk sammenheng, hvor aktører fra forskjellige bransjer og organisasjoner samarbeider om et felles langsiktig mål; å bygge opp et nytt, stort marked for våre produkter og tjenester. I tillegg skal vi overføre positive kulturelle verdier som norsk idrett står for; folkehelse, bredde/topp og anti-doping samarbeid. Vi skal levere bærekraftige løsninger og tenke helhet i det vi gjør. At Innlandet og fjellregionen her tar en nasjonal posisjon og eierskap innenfor utviklingen av nye næringer og satser på Kina, er både spennende og ambisiøst – og på sikt kunne være veldig lønnsomt. Innovasjon Norge skal bidra til lønnsom næringsutvikling. Derfor drar vi til Kina.