Fylkespolitisk svik og arroganse

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Først vil jeg takke Odd Werner Hansen og Arne Mellerud for bl.a. gode og utfyllende innlegg om fordeling av fylkeskommunale arbeidsplasser i vår region. Takk også til Anne Grethe Frøslid Gjerdalen. Jeg er hjertens enig i det som skrives, og dere har sikkert sagt det som må sies, men jeg føler likevel behov for å få min fortvilelse ut av hodet og ned på papiret.

Vi har opplevd mange skuffelser på vestsida av Mjøsa når det gjelder tildeling av offentlige arbeidsplasser. De fleste avgjørelser er fattet av regjering, storting og diverse departement. Dernest har Sykehuset Innlandet lagt opp til at Gjøvik-regionen skal miste sine sykehus. Gode sykehus som har vært her i hele vår levetid. Jeg blir forbannet og lei meg, og fortvilet over hva sentrale myndigheter gjør mot denne regionen. Mange ganger har jeg ment, og flere har skrevet, at Sykehuset Innlandet må få tilbake et styre med folkevalgte representanter. Det er trist, men nå viser også «våre» folkevalgte at de bruker vår tillit til å svike oss som har valgt dem. Vi så jo det samme da en av de mange direktørene, denne gangen en fra Gjøvik, forsøkte å legge ned Solås til fordel for Hedmark og Hamar. Man blir forbannet når sentrale myndigheter fatter vedtak som alltid ender med at vestsida av Mjøsa taper til fordel for Hamar og Lillehammer, men man blir alvorlig lei seg når «våre egne» sår salt i såret.

Da regjering og storting bestemte at fylkene Oppland og Hedmark skulle tvinges sammen, satte de to fylkene ned hvert sine utvalg til å forhandle om fordelingen av funksjonene i det nye storfylket. De virket lette til sinns, selv om begge fylkene hadde stemt nei til sammenslåing. Opplands representanter besto av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), Kari Anne Gjønnes (H) og Aud Hove (Sp). Disse representantene forhandlet seg fram til at det nye fylkets hovedsete skulle til Hamar sammen med 21 fylkeskommunale funksjoner. Fylkesmannsembetet pluss en god del øvrige funksjoner ville de plassere på Lillehammer. Vestsida av Mjøsa fikk ingenting. Hvordan er det mulig å opptre så nedlatende og arrogant mot en region som har et befolkningsgrunnlag minst på størrelse med Lillehammer- og Hamar-regionen? Nå er dette vedtatt av Opplands fylkespolitikere. Hagen uttalte at kampen om lokalisering av offentlige arbeidsplasser er gammeldags, samtidig som han godtar at Hedmark tenker gammeldags (?), dersom man skal si det litt tabloid, som han uttrykte det. Snakk om å være arrogant og misforstått moderne. Vi må forvente at en folkevalgt forstår at arbeidsplasser er meget viktig og helt avgjørende for en region. Fylkesordføreren forstår at dette er viktig for Hamar- og Lillehammer-regionen, men når det gjelder områdene vest for Mjøsa gir han blanke f ...

Vi er vant til at offentlige arbeidsplasser legges til Lillehammer og Hamar, men vi må forvente at «våre» egne politikere ser urettferdigheten i dette, og viktigheten av å balansere fordelingen av offentlige funksjoner og arbeidsplasser.

Fylkesordfører Hagen sa også at det var svært viktig at dagens to fylkesting fattet likelydende vedtak, ellers kunne vi risikere at beslutninger ble tatt over hodet på oss. Om det skulle skjedd, ville det jo aldri blitt verre enn dagens vedtak fra Opplands fylkespolitikere. Det største partiet i fylkestinget, Arbeiderpartiet, vedtok altså, med knappest mulig flertall, det vedtaket som fylkets forhandlingsutvalg var kommet fram til. Her sitter stortingsrepresentant Hagebakken fra Gjøvik som leder, og han sørget for at forhandlingsutvalgets forslag ble vedtatt. Han mente vel at Gjøvikregionen krevde for mye når de ble avspist med det som må anses som mindre enn smuler. Han kunne ikke ta hensyn til sin bostedsadresse, sa han. Kanskje han burde begynne å ta hensyn til den kommunen hvor han selv har vært ordfører, og hvor folket en gang var med på å stemme han inn på Tinget.

Jeg synes det er leit at kommuner på Hadeland og i Valdres vil skille seg fra Oppland, men jeg har forståelse for at de ønsker det. Sammen med lokalt næringsliv er det våre fylkespolitikere som skal «bygge» regionen, og de stoler vel ikke på våre politikere. Når skal våre fylkespolitikere la rettferdighet og rettferdig fordeling bli en del av vårt demokrati? Jeg er redd for at Hagen synes rettferdighet er gammeldags.

Kronikken til NT6 i OA viser heldigvis at det går an å vinkle alt det negative til noe positivt. Blant mye vettugt sier de at «den prosessen vi har vært igjennom må brukes som drivstoff og en tupp bak for å komme oss på offensiven.» Godt sagt, men alle gode krefter i Gjøvikregionen må jobbe sammen om dette. Vi har et godt næringsliv, gode bedriftseiere og bedriftsledere, og vi har ikke minst NTNU, Fagskolen, Mustad næringspark og et enestående industrimiljø på Raufoss. La oss håpe at alle disse gode krefter orker å jobbe for at vi skal vinne kampen, ikke bare i egen næring og bedrift, men også for «Vår Region.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags