Kommunestyret i Vestre Toten vedtok nok en gang, mot 5 stemmer, å bygge en flerbrukshall på Reinsvoll. Fremskrittspartiet foreslo at denne hallen skal ferdigstilles til skolestart 2019, men dette ble nedstemt mot FrP`s stemmer. I praksis betyr dette at kommunen i det endelige vedtaket kan skyve byggestart foran seg på ubestemt tid. Vi i Vestre Toten FrP er skuffet over at flertallet nok en gang sender innbyggerne i Reinsvoll m/omegn og idrettslag og foreninger i Vestre Toten ut i det uvisse om når hallen kommer.

Vi har ingen intensjon om at kommunen skal få fred i denne saken og kommer til å etterspørre byggestart ved enhver anledning. 12 år ventetid er nok.