Skal vi tolerere mikroplast i drikkevannet bare for en hobby og lek sin skyld? Ved kunstgressbanen i Gjøvik stadion kan man i dag se et berg av svart snø. Den svarte fargen er små kuler av opprevne bildekk, kalt granulat, som brukes på kunstgressbaner. Disse små kulene følger nå med smeltevannet ut i drikkevannskilder og vassdrag. I vassdragene blir de brudt ned til blant annet mikroplast. Og dette får vi i oss med tiden.

Kan en så stor miljørisiko virkelig være verdt for en hobby og en leks skyld? Fotball fungerte da fint på vanlig gress tidligere.

Norsk Fotballforbund skriver i et brev at dette granulatet ikke utgjør noen miljørisiko. Men nettopp mikroplast fra bildekk er en av de store forurensingskildene i byene i dag. Hvordan kan da dette granulatet være bedre enn de bildekkene det blir laget av?

Jeg tror idrettslaget og kommunen har en jobb å gjøre her før det forsvinner ut i vannet.