Hvorfor skal kunst- og kultur fortsatt stues inn på arenaer som ikke er egnet?

FLYTTES: – Hvorfor skal kunst- og kultur fortsatt stues inn på arenaer som ikke er egnet? spør leder i Innlandet musikkråd. Bilde fra salen i nåværende Gjøvik kunst- og kulturskole.

FLYTTES: – Hvorfor skal kunst- og kultur fortsatt stues inn på arenaer som ikke er egnet? spør leder i Innlandet musikkråd. Bilde fra salen i nåværende Gjøvik kunst- og kulturskole. Foto:

Av
DEL

LeserbrevInnlandet musikkråd har fulgt debatten i OA om flytting av kunst- og kulturskolen fra Hunn gård til sentrum med stor interesse. Argumenter som rasering av miljø, tilgjengelighet for alle, levering og parkering og så videre, er brukt, og temperaturen er svært høy. Vi synes kommunestyret har tatt inn over seg det vesentlige: Hvor godt er dagens lokaler egnet til kulturskolens behov?

For fem år siden ble det gjort en akustikkmåling i det største rommet på Hunn gård; salen i 1. etasje Den ble vurdert den opp mot gjeldende kriterier for lydforhold i musikklokaler, NS 8178. Resultatet var entydig: Med et romvolum på cirka 250 m3 (L 10,5 x B 7,5 x H 3,2 m), vurderes rommet til å være et «lite ensemblerom for akustisk musikk». Beregnet akustisk kapasitet, det vil si antall utøvere/lærere som kan spille samtidig, er maks åtte (lydsterk musikk) eller maks tolv (lydsvak musikk). Det er altfor lite til å kunne fungere godt til de undervisnings- og øvingsaktivitetene som det brukes til (kor, orkester, ballet, konserter).

Når akustisk kapasitet overskrides, så blir lydtrykknivået i rommet svært høyt, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre god undervisning og øving, og i tillegg er det potensielt skadelig for hørselen. I våre akustikkrapporter har vi alltid med denne innledningen: «Rommets akustiske egenskaper er helt avgjørende for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet eller stemmen fungerer. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrument/stemme, oppnås det gode forhold for utøverne/lærerne. Det er også en klar sammenheng mellom bruksformålet i et musikkrom, etterklangstider, ensemblestørrelse og rommets størrelse. Det er ikke fysisk mulig å få tilfredsstillende lydforhold for alle musikksjangre, samt tale, i ett og samme rom.»

Lokalene på Hunn gård har mange gode kvaliteter, og bør av mange grunner tas vare på og fylles med aktivitet, men som arena for å gi elever (og lærere) gode muligheter for å oppleve spilleglede, er de rett og slett for små.

Vi spør: Hvorfor skal kunst- og kultur fortsatt stues inn på arenaer som ikke er egnet? Nytt kulturhus vil ta høyde (bokstavelig talt) for store nok rom og egnede lydforhold, og elever og ansatte ved kulturskolen må snarest få gode fysiske rammer til å skape et godt læringsmiljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags