Hvem samarbeider med hvem etter valget?

AP: Kjetil Bakke, Skreia

AP: Kjetil Bakke, Skreia

Av
DEL

LeserbrevI skrivende stund er det drøye to måneder til kommune og fylkestingsvalget. Den 9 september skal du som innbygger stemme på det partiet du mener vil gjøre en best mulig jobb, ikke bare for deg, men for alle innbyggerne i kommunen.
I lang tid nå, har det florert av meningsmålinger basert på nasjonal politikk. Bilder av Jonas, Erna, Siv, Trygve publiseres sammen med fete overskrifter som katastrofemåling og krise, eller jubeltall alt etter som hvilken vei målingene tar for hvert enkelt parti. Men det er ikke disse som er på valg denne gangen. I stedet er det kanskje naboen din, kollegaen din eller andre du kjenner. Alle med et primært ønske om å gjøre en jobb for lokalsamfunnet.
I tiden fram mot valget, vil du bli møtt av ulike lokale partier som ønsker å få din stemme ved valget. Du blir møtt av blide folk, som villig deler ut drops, kaffe og vafler, roser, gulrøtter og deres viktigste kort, nemlig valgprogrammet de går til valg på.
Vi oppfordrer velgerne til å studere hvert enkelt partis program. Konfronter de med lokale saker som opptar deg. Men, det er en annen ting du som velger bør gjøre: Du bør også utfordre hvert enkelt parti på hvem de helst søker et mulig samarbeid med. Dette er av stor betydning for hva slags politikk kommunen skal styres etter. Spesielt SP nøler veldig med dette, og sier det vil de ta stilling til etter valgresultatet foreligger. Hvorfor det SP? Har dere noen retning på politikken, bør dette komme fram før velgerne skal stemme.
Senterpartiet er vel det partiet som opplever medvind i målingene for tiden, og har gjort det over lang tid. Vi unner Senterpartiet dette, men vi tillater oss å sette spørsmålstegn om den nasjonale trenden gir et riktig bilde av Senterpartiet lokalt.
For mens Sp nasjonalt er et klart og tydelig opposisjonsparti til dagens regjering, klistrer Sp lokalt seg tett opp imot de samme partier, som de sentralt er i opposisjon mot. Dette igjen gir seg utslag i at sp er med på en borgerlig politikk, som de da kjemper imot på nasjonalt nivå.
Spesielt ser vi dette innenfor privatiseringsiveren Høyre og Frp har for kommunal sektor. De har hvert år siden 2015, foreslått at ny barnehage i Nordlia skal være privat, med Senterpartiets velsignelse. Barnehagen i Nordlia er i dag kommunal, og Østre Toten AP mener at en ny barnehage skal være kommunal.
SP var med på vedtaket for en ny privat barnehage i Kolbu (Montessori), vel vitende om at det ville føre til en overkapasitet av barnehageplasser i Kolbu, og kommunen generelt. Dette vil mest sannsynlig føre til at man må ta ned antall kommunale barnehageplasser.
Høyre og FRP har ved flere anledninger tatt til orde for mer privatisering innen flere områder, blant annet i hjemmehjelpstjenesten. Er dette noe SP stiller seg bak?
For fire år siden, uttalte daværende ordførerkandidat for SP, Kari Røssum, i Oppland Arbeiderblad at de var mer modne for et rødgrønt samarbeide. Det var etter at de opplevde dårlige meningsmålinger lokalt. I det samme intervjuet sa hun følgende, sitat fra artikkelen: «– Jeg ser ikke for meg at Sp kan gå inn på en plattform som gir et blåere preg på politikken i Østre Toten. Jeg håper virkelig valgresultatet blir annerledes enn disse målingene. Dét tror jeg også det kommer til å bli, sier Kari Røssum».
Nå ble valgresultatet for SP, litt bedre enn målingene tilsa, men likevel gikk de tilbake nesten 9 % fra valget i 2011.
Nå førte ikke forhandlinger mellom AP og SP fram til et samarbeid i 2015. Uten at jeg skal bruke tid og energi på hvorfor.
Spørsmålet er om SP har blitt blåere, eller mer rødgrønt på disse 4 årene?
Vi mener derfor at Sp, og for så vidt alle andre partier bør avklare ovenfor sine velgere, hvem de helst ønsker å samarbeide med.
Det er fair å ville samarbeide med de borgerlige, men vær da åpne om det.
Og, om noen skulle være i tvil: Østre Toten AP går for et rødgrønt samarbeide, med eller uten SP. Vi har for øvrig hatt et godt og vellykket samarbeid med V og Mdg i 4 år. Noe som har ført til gode resultater i Østre Toten kommune, og innbyggerne.

Kjetil Bakke
Leder Østre Toten AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags