Hva med demokrati, SV?

Mat og helse er viktig satsingsområde for MDG

Mat og helse er viktig satsingsområde for MDG Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg har noen kommentarer til SVs innlegg i dagens avis, 27.11. Som del av samarbeidskonstellasjonen stiller jeg meg ytterst kritisk til SVs måte å håndtere dette på. Alle vet og aksepterer at SV vil ha kjøkken og vaskeri i IKS på Gjøvik. Saken nå handler om hvordan SV håndterer dette i budsjett. For det er også slik at SV var til stede sammen med samarbeidspartnerne da ordførerens forslag til ytterligere innsparinger ble presentert. Det framkom ingen innvendinger der og da til dette og heller ikke forslag fra SVs side om at andre satsingsområder i samarbeidsplattformen skulle prioriteres i 2020. Heller ikke i tiden fram til formannskapsmøtet kom det slike signaler. Det SV gjorde gjennom å stemme ned ordførers budsjett i formannskapet, var samtidig å stemme ned også de satsingsområdene som er nedfelt i samarbeidsplattformen og som krever noen midler i 2020, men de er ikke av noen vesentlig størrelsesorden. Disse tiltakene har SV skrevet under på i avtalen. SV vet også at det er kommunestyret som tar den endelige beslutning både angående kjøkken og budsjett. Dersom kjøkken/vaskerisaken blir nedstemt også i kommunestyret, blir det ikke behov for de midlene som er forsøkt avsatt til dette. Da kan dette tilbakeføres budsjett i forkant av budsjettbehandlingen i desember. Dersom saken får støtte i kommunestyret, vil det være behov for midlene, og det er en kamel SV må sluke i så fall. Det er det som heter demokrati og er del av det å være del i en posisjon. Det er mye som er usikkert i denne saken. Økonomi er en ting. Hvordan vi forholder oss til prognosene er en annen ting. Det står ikke skrevet i stein at kjøkken i VT for alltid vil være et negativt tall i budsjettet.

Det SV oppnår med dette, er å skape masse unødvendig uro og bekymringer i omgivelsene og svekke posisjonens anseelse utad. Jeg retter min kritikk først og fremst mot Hans Petter Olsen, som har vært sterkt kritisk til Aps tradisjon med å bestemme på «bakrommet» alt som angår samarbeid, mens han i denne saken går Ap en høy gang. Jeg ser og forventer nye takter fra Ap i alle samarbeidssaker, men saken om kjøkken har versert for lenge til at får vesentlig innflytelse her. For øvrig støtter vi aktivt storkjøkken i VT, mens vi har vært mer tvilende til vaskeriet. Det ser allikevel ut til at det er et velfungerende samarbeid på ulike områder mellom kjøkken og vaskeri og at innsparingene med hensyn til kun vaskeri som IKT er mer ubetydelige. Volumet i produksjon innen begge virksomhetene kan på sikt godt tenkes å øke gjennom salg av tjenester til nabokommunene.

Nå forventer vi at SV forholder seg som en samarbeidspartner vi kan stole på i alle sakene som er nedfelt i plattformen (Storkjøkkensaken er ikke en de av denne). Så ser vi an avstemningen i saken om storkjøkken og vaskeri fk. Torsdag. La oss gå videre som en mer samlet enhet. Mange av sakene i samhandlingsplattformen er også saker deler av opposisjonen har vist stor velvilje til, så vi forventer at dette kan bli en fin periode der vi alle samtaler og samhandler.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags