Hva Linn T. Sunne ikke sa

Av
DEL

LeserbrevVi fikk et klart mandat fra innbyggerne i Nordre Land for fire år siden om at man ønsket endring. Linn T. Sunne forsøker i sitt innlegg å ta et oppgjør med historien. Det har vi gjort gjennom fire år. I denne perioden har vi opplevd en opposisjon som har brukt energien på å kritisere i stedet for å komme med konstruktive løsninger. Det har vært en opposisjon som har vært mer opptatt av å beholde det bestående enn å komme med alternative løsninger.
Politikk er kunsten å se de lange linjer.
Sunne trekker frem at vi scorer dårlig på skole, noe som er helt riktig. Vi ble rangert som kommune nr. 387 da vi overtok, og er nr. 371 på årets barometer. Det er ingen grunn til å være fornøyd med det, og her trengs det endringer som virker over tid. Vi bygger Nordre-Land skolen med en tjenesteområdeleder som skal sikre at man har en felles plan for pedagogisk utvikling på alle skolene våre. Den endringen i lederstruktur skal gi rektorer rom for å jobbe mer som leder for sine ansatte. Vi har etablert kompetanseteam og lagt vekt på tverrfaglig samarbeid, slik at rett ressurser kan settes inn på rett sted til rett tid. Dette skal gi lærerne mer tid til å drive undervisning. Vi ser nå oppvekst som et område uten kunstige skiller i overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole. Den digitale plattformen for tettere kontakt med foresatte er på plass og vi har satset på økt digitalisering i skolen med bl.a I-pad på 1.-7. trinn.
Sunne mener resultatet i Bedrifts NM beviser at vår satsing på næringsutvikling er feilslått. Faktum er at vi har en positiv utvikling på næringslivet hvor vi går fra å være nr. 283 til å være nr. 203. Men det aller viktigste er at det i 2018 ble skapt 85 nye arbeidsplasser i privat næringsliv, og at det er en optimisme og en vilje til å satse fra næringslivet. Det sikrer eksisterende og gir rom for nye arbeidsplasser. Det som trekker ned i rangeringen er arbeidsmarkedet med antall uføretrygdede og sykefravær, demografi med alderssammensetningen på innbyggere i kommunen og kommuneøkonomi. Dette er områder hvor det er fokus på, men hvor det ikke finnes noen quickfix.
Sunne mener vi har mislykkes i planprosessene. Da er det interessant at hun trekker fram planer som gikk ut på dato i 2009 og planer som aldri har blitt laget. Hvor var prioriteringen fram til 2015?
• Vi overtok en kommunedelplan for Synnfjell Øst hvor prosessen hadde gått i vranglås. Den planen er nå vedtatt, og vi har ryddet opp og funnet løsninger på vann og avløp i forbindelse med vedtatt plan. Resultatet er at det er 10 ulike reguleringsplaner på gang i området.
• Vi har søkt om, og fått en million fra Miljødepartementet i 2019 til utarbeidelse av egen klimaplan og større klima og miljøfokus i andre planer.
• Mangel på sentrumsplan har vært en bremsekloss for utviklingen i Dokka tilbake til 2010. Vi har gjort vedtak i kommunestyre angående Valdresbanen og er i dialog med Bane NOR om fremdrift for å frigjøre stasjonsområdet. Målet å starte opp en reguleringsprosess i Dokka Sentrum til høsten hvor også stasjonsområdet er med.
• Dokka Vest er nesten i mål, men på grunn av mange reguleringsplaner har vi satt av midler til ekstern innleie for å gjøre denne planen ferdig. I tillegg er kommunedelpal for Synnfjell Syd og en rekke mindre reguleringsplaner vedtatt.
Når Sunne mener jeg burde sett de fleste sammenhenger etter fire år i hovedutvalg for levekår, så får det være hennes mening. Jeg synes det er verre at ikke opposisjonen i samme periode forsto alvoret i barnevernets situasjon ut fra rapporten som forelå i 2010. Og Lisbeth Berntsen Grandalen, Fylkesleder FO Oppland påpekte i sitt innlegg 30. august de signalene som hadde kommet fra ansatte over mange år. Vi stilte spørsmål rundt barnevern da vi var i opposisjon, og tok grep da vi kom i posisjon.
Så trekker flere i AP fram i sine innlegg som et argument for at vi ikke prioritere ungdommens medvirkning ved at jeg har fjernet ordførers møteplikten i Ungdomsrådet. Det er vel hva man kan kalle Fake News. Ungdomsrådet kom med forslag til endring av reglement for ungdomsrådet. Dette ble behandlet og vedtatt av ett enstemmig kommunestyre inkludert Linn T. Sunne og resten av Arbeiderpartiet.
De samfunnsproblemene Sunne peker på har vi hatt i Nordre Land i mange år. Velgerne så at vi trengte endringer, og vi tok på oss en ryddejobb i 2015 som var større enn noen av oss hadde sett. Vi har ikke kommet i mål med alt vi ønsket å gjøre i denne perioden, men det er mange prosesser som er i gang i de lange linjers politikk. Det som ikke virker må vi slutte med, og så må vi finne andre løsninger. Den jobben er vi godt i gang med. At Arbeiderpartiet ønsker å bruke mer penger enn man har uten bekymringer for hvem som skal betale er ingen ny løsning.
Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags