Gå til sidens hovedinnhold

På tide med likebehandling av tros- og livssynssamfunn

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Systemet for offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn, inklusive Den norske kirke, er byråkratisk og lite bærekraftig. Human-Etisk Forbund (HEF) støtter at ordningen fornyes, og at særbehandling av Den norske kirke opphører.

Human-Etisk Forbund ber regjeringen velge en løsning som likebehandler alle tros- og livssynssamfunn, og som knyttes til aktivt samtykkende medlemskap.

Offentlige tilskudd til tros- og livssynssamfunn må baseres på antall medlemmer som har tatt et aktivt valg om medlemskap. Automatisk oppføring av nyfødte barn må opphøre. Human-Etisk Forbund mener at foreldre kan gi samtykke til innmelding på vegne av sine barn, men barnet må selv bekrefte sitt medlemskap når myndighetsalderen for livssyn (15 år) er nådd.

I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune. Human-Etisk Forbund mener at staten må sikre likebehandling ved å overta ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn.

Human-Etisk Forbund mener at kostnader til vedlikehold av bygg med nasjonal og kulturhistorisk betydning må dekkes av staten, og holdes utenfor beregningene av driftstilskuddene til tros- og livssynssamfunn.

Opplysningsvesenets fond bør være i statlig eie. Fondet ble opprettet i en tid uten religionsfrihet, og har vært forbeholdt kirkelige formål. Etter skillet mellom stat og kirke må fondet brukes til å dekke hele samfunnets behov. Human-Etisk Forbund anbefaler at fondet åpnes opp for søknader om tilskudd til livssynsåpne og – nøytrale seremonirom, som kan brukes av alle.

Kommentarer til denne saken