Gå til sidens hovedinnhold

Humanisme i populismens tid

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Universelle demokratiske verdier er truet. Alle som er opptatt av sentrale verdier som ytringsfrihet, demokrati, rettstatens prinsipper og menneskerettigheter, har grunn til å være bekymret over fremveksten av politisk populisme. Human-Etisk Forbund (HEF) oppfordrer norske myndigheter til å stå opp for demokratiske verdier og protestere mot all politikk som fratar mennesker frihet og menneskeverd. Politisk populisme tilbyr for enkle løsninger på sammensatte utfordringer. Maktskiftet i USA gir daglig eksempler på dette: Pressefriheten trues, og et religiøst motivert innreiseforbud var i kort tid etablert. Vi ser også gjentatte forsøk på å tilsidesette og latterliggjøre domstolenes uavhengighet. Det som skjer i USA er en del av populistiske strømninger i hele den demokratiske verden. Ytringsfriheten er truet, og dermed også retten til demokratisk deltakelse. Feilinformasjon og propaganda skaper frykt for terror og bidrar til å spre mistro om innvandrere og flyktninger. Dette blir brukt bevisst av politiske grupperinger som ønsker å skape stigmatiserende fiendebilder. Et av populismens våpen er å sette «folket» opp mot «eliten», der populisten til enhver tid tar seg retten til å definere hvem som får lov til å tilhøre «folket». Humanismen beskytter enkeltmenneskets frihet og rettigheter. Hvert menneske er født fritt og skal ikke diskrimineres på bakgrunn av opphav eller tilhørighet. Human-Etisk Forbund protesterer mot enhver politikk som truer grunnleggende demokratiske rettigheter. Demokratiet må forsvares hver dag.

Kommentarer til denne saken