For store forskjeller i skolene i Innlandet

Trondheim  20181004.
Barn som gjør lekser, Illustrasjoner: Jente som gjør lekser. Modellklarert.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trondheim 20181004. Barn som gjør lekser, Illustrasjoner: Jente som gjør lekser. Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDenne uka ble skolebidragsindikatoren offentliggjort. Den forteller oss hva skolene bidrar med til elevenes læring og den fortjener oppmerksomhet.

La meg aller først slå fast at skolebidragsindikatorene IKKE måler hele skolenes produksjon, kun den delen som kommer til uttrykk i gode eller dårlige resultater på nasjonale prøver og i eksamen i 10. klasse. Når dette er sagt, iler jeg med å påpeke at den beste skoleforskning tilsier at det er positiv sammenheng mellom gode skoleresultater og godt miljø med lite mobbing, ikke en motsetning. Det er altså IKKE slik at forskerne finner at skoler med svært gode faglige resultater har dårlig miljø med mye mobbing. Det er motsatt. Det ene bidrar til det andre: Er det dårlig miljø, blir det dårlige resultater. Er det godt miljø, blir det gode resultater.

Skoleindikatoren gir et svært godt hint om hvor mye skolene i ditt Innlandet har bidratt til elevenes resultater (målt gjennom nasjonale prøver i 5. klasse og i 8. klasse og eksamen i 10. klasse). De gir et slikt godt begrunnet hint, fordi man innbakt i indikatorene har korrigert for den enorme betydningen som ligger i foreldrenes utdanningsbakgrunn og kapitalressurser, samt for eventuell innvandringsbakgrunn. For det er fortsatt slik at den beste pekepinn på hvor bra en elev vil komme til å gjøre det i norsk skole, er å finne nettopp i opplysningene om foreldrenes utdanning og økonomi. Dessverre.

Det er for store forskjeller mellom skolene i Innlandet på hvor flinke de er til å løfte elevene våre. En god skole er nøkkelen til alt. Høyre vil ha en skole med muligheter for alle, hvor det er elevenes talent og interesse som avgjør, ikke bosted eller bakgrunn. En dårlig skole har enorm innvirkning på enkeltmenneskers liv. En dårlig skole gir ikke det grunnlaget barna våre trenger for å mestre skolen og videre utdanning på en god måte. Videregående skole er billetten inn i arbeidslivet, og uten nødvendige forutsetninger blir det vanskelig å fullføre å bestå. Høyres mål er at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående.

En dårlig skole reproduserer sosiale forskjeller. I matematikk for eksempel er karaktersnittet for foreldre med høyere utdanning 4,4, mens det for elever med foreldre uten høyere utdanning er 2,8. Det forteller oss at skolen i dag ikke makter å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra i stor nok grad.

Høyre vil bekjempe forskjellsskolen. En kamp mot forskjellsskolen er en kamp for kunnskapsskolen. Norge har blant de beste utgangspunktene i verden for å skape en skole med muligheter for alle.

Høyre i regjering gjør mye for å skape en bedre skole. Vi har innført en nedre grense for hvor dårlig skolekvalitet du kan ha før du får tilbud om hjelp. Vi har gitt 34.000 lærere tilbud om videreutdanning. Vi har innført en femårig lærerutdanning for grunnskolelærere og vi har sørget for at det er flere lærere per elev i skolen.

Alle lokalpolitikere har et stort ansvar. Det er vi som er skoleeiere og har ansvaret for å sammen med skoleledere og lærere skape en god skole for barna våre. I Innlandet peker mange piler oppover og det jobbes svært godt i videregående opplæring. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å ha et godt samarbeid med kommunene. Fylkeskommunen har mye kunnskap og kompetanse som kommunene kan dra nytte av slik at elevene er best mulig forberedt når de begynner på videregående skole. Målet vårt er at hver enkelt elev skal få utnyttet sitt potensial til fulle. Først da kan vi si oss fornøyde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags