Gå til sidens hovedinnhold

Politireformen gir mer politikraft

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom sommeren har Politiets fellesforbund rettet hardt skyts mot nærpolitireformen. Det er grunn til å minne om hvorfor politiet går gjennom den største reformen siden politiet ble statlig i 1937. Etter 2011 ble politiet gjennomanalysert. Rapportene viste at myndigheter og politi som ikke var kapabel til å beskytte innbyggerne våre. Til tross for at politiet hadde vært budsjettvinner år etter år hadde den samlede politikraften gått ned.

Politireformen er en direkte oppfølging etter det største terrorangrepet i Norge i nyere tid. Gjørv-kommisjonen, Stortingets særskilte komite og stortingsmeldingen om terrorbekjempelse fremmet 116 forslag til endringer. Solberg-regjeringen har, eller er i full gang med å gjennomføre samtlige. Norsk beredskap har blitt bedre. Norsk politi har bedre politikraft nå enn da tragedien traff Norge.

Et mål med politireformen er at vi skal få 2 politifolk per 1000 innbyggere. Faktisk.no har bekreftet at vi med dagens tempo er på god vei dit. Siden Solberg-regjeringen inntok regjeringskontorene har vi fått 1800 nye stillinger til politiet. I neste periode skal vi fortsette satsingen på flere politifolk i gatene, men vi skal også gjennomføre et utstyrsløft av dimensjoner. Vi lover dersom vi vinner valget at vi skal kjøpe inn tre politibiler i uka i hele fireårsperioden. Gahr Støre har ennå ikke avklart om justispolitikken skal bli like lite prioritert som da han selv var statsråd.

Det har aldri vært flere politi på jobb enn i dag. Så langt ser vi et mer effektivt politi. Oppklaringsprosenten går opp. Saksbehandlingstiden går ned. Responstiden er redusert. Det har ikke vært lavere restanse på straffesaker på ti år. Politiet løser saker raskere enn før. Dette skyldes god politiledelse og godt politiarbeid. Og det skyldes regjeringens styrking av politiet, samt at det kan tilskrives de første resultatene av politireformen.

Politiet fortjener stor honnør for at de skaper mer trygghet enn noensinne, samtidig som etaten gjennomfører den største reformen i politiets historie.

Vi er nå i den mest krevende delen av reformen. Den nye strukturen er nylig vedtatt, og mange tjenestemenn og -kvinner skal innplasseres i nye stillinger. Det skaper naturlig nok både spørsmål og uro i etaten. Derfor er det viktig at de ansattes organisasjoner involveres i prosessen, for en gjensidig ansvarliggjøring av prosessens gjennomføring. I samtlige tolv politidistrikter er det utarbeidet gjennomføringsplaner i samspill med de tillitsvalgte.

Det hersker ingen tvil om at norsk beredskap har blitt bedre siden tragediene i 2011. Men mye gjenstår fortsatt. Derfor går Høyre til valg på forsvar og beredskap. Fordi trygghet i hverdagen er viktig, og fordi beredskap er et arbeid vi aldri blir ferdig med.

Kommentarer til denne saken