Storkommune og demokrati

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KommentarJeg ser Finn Olav Rolijordet undrer seg over noen betraktninger Høyre har gjort seg hva økt demokrati ved en storkommune kan bety.

I dagens kommuneorganisering har kommunene funnet sammen i ulike selskapsformer for å ivareta tjenester som blir gitt på tvers av kommunegrensene. Eksempler på dette i vår region er GLT Avfall som håndterer søppel og avfall på oppdrag fra kommunene, eller Gjøvik Krisesenter IKS som gir tilbud til menn, kvinner og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Blant annet på disse områdene har kommunene funnet ut at de må samarbeide om å gi tilbudet til sine innbyggere. Samarbeidet er organisert i selskaper som det blir valgt styremedlemmer til. Reglene for habilitet i behandlingen av saker innfor de feltene hvor vi har selskaper, fører blant annet til at Høyre har ment det er uhensiktsmessig at styrene i slike selskaper blir bemannet av aktive kommunestyrerepresentanter. Disse vil når disse selskapene og deres tilbud er til behandling i kommunen være inhabile i kommunestyre-, formannskaps- eller utvalgsbehandlingen.

Hadde kommunen vært stor nok hadde det antakelig vært naturlig å ivaretatt disse tjenestetilbudene i egen regi, og altså direkte en del av den kommunale virksomheten på samme måte som eks. eldreomsorgen og tekniske tjenester.

Et annet område som synliggjør demokratiunderskuddet i dagens organisering er regionrådene. I og med fylkene består av så mange kommuner har man valgt å organisere seg i regionråd, samarbeid nabokommuner imellom. Regionrådet i vår region består foruten av representanter fra opposisjon og posisjon fra fylkeskommunen av tre politikere fra hver kommune, en fra opposisjonen og to fra posisjonen. I tillegg møter rådmennene. Det er også krav om enighet i dette organet slik at det til enhver tid de som vil minst som bestemmer mest. Dette mener Høyre heller ikke ivaretar de demokratiske interessene på en best mulig måte. Færre, større kommuner ville redusere behovet for et slikt regionsamarbeid og derigjennom styrke de demokratiske prosessene ved at sakene som nå behandles i regionrådet vil få vanlig kommunestyrebehandling.

Det må aldri være tvil om at Høyre er opptatt av å ivareta lokaldemokratiet. Det ligger til vår ideologi og verdigrunnlag å være opptatt av sikre dette. Vi er derfor også positive til å prøve ut en modell med kommunedelsutvalg slik de gjør flere steder for å sikre hele den nye kommunenes mulighet til innflytelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags