Høyres politikk for fjell og kyst i Norge

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Norge er «fjellandet uten fjellpolitikk», skrev samfunnsforsker Kjell Overvaag i Nationen, 2. mars 2015. Høyres landsmøte vedtok i 2015 at Høyre skal ha kunnskapsbasert fjellpolitikk. På Høyres landsmøte 2017 ble dette fulgt opp med eget avsnitt om fjell og kyst i stortingsprogrammet 2017–21.

Politikk for fjell og kyst skal fokusere spesielt på muligheter og utfordringer i fjell- og kystregionen og gi rammer for å utløse vekstpotensialet. Det er politikk som skaper vekst og kjeder sammen bygd og by på nye måter, og det trengs! Både i den norske og internasjonale politikken er polarisering en økende utfordring. En voldsom utvikling i mobilitet og kommunikasjon skulle tilsi at vi i mye større grad kunne nå hverandre, forstå hverandre og samle seg om hverandre. Allikevel er det jeg kaller «motpolitikk» eller «særpolitikk» en trend som til de grader griper verden – dessverre også Norge. Motpolitikk bygger på segregering og grunnleggende misnøye med alt eksisterende – fordommer, tvilsom bruk av fakta og mangel på konstruktivitet dyrkes. «Vi har det mye verre her enn de har det der, og vi behandles urettferdig og med mangel på respekt, vi utnyttes».

Slike holdninger gir dårlig grunnlag for vekst der vi virkelig trenger vekst. Beste medisin er samhandling, felles forståelse, felles mål – og framfor alt grunnleggende respekt for enkeltmennesker, lokalsamfunn og at det som trengs for meg selv der jeg bor, ikke nødvendigvis er det som andre trenger der de bor! Arne Hjeltnes sa: «La folk få være litt mer i fred» – det handler om grenser for politikk og statlig innblanding!

I Norge som i mange andre land har vi en klassisk sentrum-periferi-motsetning. I store deler av fjell- og Kyst-Norge har man negativ vekst i sysselsetting og folketall – to ting som henger ubønnhørlig sammen. I de selvsamme områdene har vi noen særnorske muligheter – naturressurser og deltidsinnbyggere (hytteeiere). Vi vet at det finnes 450.000 hytter i Norge som fortrinnsvis eies av folk som har sin primærbolig i byen 1–4 timer unna. Store deler av året er innbyggertallet, eller mer presist brukertallet lokalt, langt flere enn antall fastboende. Hytteeiere har engasjement, kunnskap, nettverk, arbeidskapasitet og økonomi til å bidra til lokal utvikling. Men de har ikke direkte og formell makt og innflytelse – med mindre man lokalpolitisk rigger det slik at man faktisk utløser potensialet som ligger i den humankapitalen, hytteinnbyggerne utgjør.

Dette er i sannhet en ny måte å tenke distriktspolitikk på. Det vil gi konkrete og synlige resultater i første omgang, og sannsynligvis også på sikt øke gjensidig kunnskap om og respekt for hverandre. De siste årene har flere hytteeiere valgt å bosette seg fast på hytta – dette også er en ringvirkning som er tenkelig dersom vi i større grad legger til rette for å aktivisere deltidsinnbyggerne i lokalsamfunnene. Grunnleggende er det viktig at organisering og dimensjonering av offentlige tjenester, inkl. beredskap, i større grad må baseres på brukertall framfor antall fastboende.

Digital motorvei – bredbåndsutbygging, også der det ikke gir umiddelbar kommersiell avkastning, er avgjørende nødvendig for å bygge opp under vekstpolitikk for hele landet!

Naturkapitalen som ligger i fjell- og kystregionen vil kun øke i takt med innføring av det grønne skiftet. Naturressursene har gjennom generasjoner vært lokalt forvaltet og foredlet til de fantastiske kulturlandskap vi har i dag. Mange års oppbygging av et pompøst forvaltningssystem har forvansket rammene for vekst i fjell- og kystregionen. Høyre i regjering har igangsatt arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen – for styrket lokaldemokrati, mer lokal verdiskapning og mindre byråkrati. Dette arbeidet skal intensiveres!

På landsmøtet i 2015 vedtok Høyre at vi skal ha en kunnskapsbasert fjellpolitikk. Disse miljøer må styrkes for å til enhver tid gi oss oppdatert kunnskap – det vil sikre oss fortsatt dynamisk, vekstpolitikk for fjell og kyst!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags