Alle barn skal kunne lese, skrive og regne

Av
DEL

MeningerDet viktigste vi kan gjøre for seksåringene som nettopp startet på skolen er å gi dem mestringsfølelse. Da må skolene lære dem å lese, skrive og regne på egne premisser tidlig i skoleløpet. I motsetning til Arbeiderpartiet, vil Høyre prioritere dette.

Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Elevene leser bedre, de får bedre karakterer i grunnskolen og barn av foreldre med kort utdanning er den gruppen med den største økningen i å fullføre og bestå videregående. Mye går altså i riktig retning. Likevel er det fortsatt for store forskjeller mellom barn av foreldre med lang og kort utdanning.

Fortsatt får en elev med foreldre med fullført grunnskole en hel karakter lavere i snitt enn en elev med foreldre som har tatt høyere utdanning. Når en gutt med foreldre med kort utdanning starter på skolen, ligger han i gjennomsnitt 1,5 år bak de andre elevene i språkutvikling. Vi må derfor løfte elevene med svakest utgangspunkt gjennom tidlig innsats i de viktigste ferdighetene for å hindre at sosiale forskjeller går i arv.

Da regjeringen foreslo intensiv opplæring i lesing, skriving og regning i 1.-4. klasse på Stortinget før sommeren, ville Arbeiderpartiet fjerne «lesing, skriving og regning» og «1.-4. klasse». De ville heller ha intensivopplæring for alle fag i alle trinn.

Arbeiderpartiet vil ikke lenger ha tidlig innsats, de vil ha generell innsats i alt. Når de vil prioriterer alt, prioriterer de egentlig ingenting. Det går ut over barn som kommer til skolen med det dårligste utgangspunktet og som trenger hjelpen aller mest.

Som far har jeg selv sett hvordan barna lærer å lese, skrive og regne på ulike måter. Høyre har tillit til at lærerne tilpasser undervisningen slik at alle elever lærer det de skal. Metodefriheten står, og skal stå sterkt i norsk skole. Lesing, skriving og regning er ikke akademiske ferdigheter for de få. Det er avgjørende verktøy for at de yngste elevene skal mestre alle andre fag, også kunst og håndverk, naturfag og musikk.

Så langt ser vi at vår politikk virker, men vi er ikke i mål. Derfor skal vi fortsatt prioritere tidlig innsats i lesing, skriving og regning fordi dette er avgjørende for å løfte de svakeste elevene slik at de kan fullføre og bestå.

Kent Gudmundsen (H), nestleder utdanningskomiteen på Stortinget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags