Sammen gir vi mer for deg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KommentarI disse dager går debatten i vår region om hvorvidt vi skal danne en ny større kommune bestående av Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, eller om vi skal bestå som enkeltstående kommuner. Det blir stadig stilt spørsmål om hva en større kommune vil bety for innbyggerne. Det er like vanskelig eller lett om du vil å svare på dette som på spørsmålet om hvordan det å stå alene vil berøre tjenestene til innbyggerne. Det eneste vi vet med sikkerhet er at det blir endringer, og vi i Høyre mener vi blir bedre rustet for framtiden ved å bli del av en større kommune.

Intensjonsavtalen som ligger til grunn for folkeavstemningen sier likevel noe om hva vi har som målsetting med en større kommune. Det står klart beskrevet at tjenestene skal være ute der folk bor og at endringer i struktur ikke skal komme som følge av sammenslåingen.

Videre er det påpekt av flere av våre fagadministrasjoner at om vi blir en stor kommune vil det bli muligheter for å slå sammen sårbare fagmiljøer til større og sterkere enheter. Dette vil blant annet gi muligheter til å jobbe mer med utvikling i tjenestene. Så skjønner jeg at dette framstår som vagt og uklart. Jeg vil derfor forsøke å gi noen konkrete eksempler på hvordan en større kommune kan gi innbyggerne bedre tjenester både i form av faglighet og bredde på tilbudet.

I dagens kommunestruktur har for eksempel de tre kommunene hver sin kulturskole med sine unike uttrykk og tilbud. En større kommune vil dermed gi alle barn i hele den nye kommunen et større og bredere tilbud å søke seg til på dette området. Det kan også bety mulighet for kommunen som arbeidsgiver til å tilby de ansatte i kulturskolen større stillingshjemler hos en og samme arbeidsgiver.

I dagens grenseområder ser vi at noen barn og foreldre like gjerne og kanskje heller kunne tenke seg en plass i barnehage eller skole på den andre siden av grensen. I dag er dette en byråkratisk prosess med gjesteelever og gjesteplasser, i en ny kommune vil ikke barna og foreldrene måtte gjennom disse prosessene. Da blir «grenseungene» innbyggere i samme kommune og kan fritt benytte tilbudet på den andre siden av gammel kommunegrense.

I tillegg vil vi få frigjort ressurser ved at vi ikke vil ha behov for tre toppledelser, dagens tre vil samles til en ledelse og gjennom det frigjøres ressurser til flere og bedre tjenester. Vi vil også se en lavere konkurranse om kvalifisert kompetanse til viktige stillinger i kommunen. Vi vet at det på noen felt er konkurranse i dag om den beste kompetansen. Ved å være en stor arbeidsgiver i stede for tre mindre vil vi styrke vår posisjon i arbeidsmarkedet og kan sikre våre innbyggere de beste fagfolkene i tjenestene de skal motta.

Gjøvik Høyre vil blant annet på grunn av dette råde deg til å stemme ja til en ny kommune den 30. mai.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags